Hopp til hovedinnhold
Illustrasjonsbilde

Rådgiveren

Dette må bli personlig. Ikke fordi det er behov for en kjærlighetserklæring, men fordi Paul Hellandsvik har gitt mye av seg selv som leder av Helse MidtNorge RHF. Nå får han en ny rolle som rådgiver. Ikke som ”kårkaill” men som trekkplaster for programmet for ledelsesutvikling i Helse MidtNorge. Han har mer å gi.

 

– Jeg tror jeg har en erfaring og bakgrunn som kan brukes både i vårt regionale program for ledelsesutvikling, og i vårt nasjonale topplederprogram for spesialisthelsetjenesten. Det er dette jeg hadde et ønske om å få bruke mer tid på når jeg skulle trekke meg tilbake fra rollen som administrerende direktør. Nå skjer det litt før enn det vi hadde planlagt, men omstendighetene gjør ikke timingen dårligere, sier han.

Det regionale programmet for ledelsesutvikling i Helse Midt-Norge måtte ta en brå pause høsten 2006 da primus motor, direktør for ledelsesutvikling Ragnhild Meirik, ble utsatt for en ulykke og måtte langtidssykemeldes. Nå er hun tilbake i redusert stilling og har startet planleggingen av videre framdrift for programmet – og det skjer i nært samarbeid med Hellandsvik. Det blir både en videreføring for tidligere deltakere og en utbygging ved at flere vil få tilbud om å delta.

      

 

Paul Hellandsvik
Paul Hellandsvik

Nye oppgaver
Hellandsvik har 25 års erfaring som leder i ulike deler av helsesektoren. Doktoren, fylkeslegen, forskningsdirektøren, utrederen og helseadministratoren har en solid ballast av kunnskap og erfaring. Ved siden av oppgavene han vil ha i Helse Midt-Norge og i det nasjonale topplederprogrammet er han invitert som foreleser til BI og NTNU. Han skal representere regionen i det nasjonale programmet for innovasjon i helsesektoren (et program han i sin tid tok initiativ til da han var leder i Sintef Unimed). Sosial- og helsedirektoratet ønsker å drøfte muligheten for å engasjere han til spesialoppgaver. Og han håper å kunne gi bidrag til arbeidet med å utvikle distriktsmedisinske sentre i Helse Midt-Norge.

Tid for refleksjon
– Jeg har innsett at jeg bare må leve med at det spekuleres i hvorfor jeg tok valget og ba om avløsning. Nå var planen at jeg skulle sitte ett år lenger enn det ble, men større dramatikk er det ikke. I romjulen var tiden inne for å tenke gjennom min egen situasjon og hva jeg ønsker å bruke resten av livet på. Det å være toppleder har også sin pris i forhold til familieliv, fritid, å kunne dyrke egne interesser og ta vare på seg selv. Samtidig erkjenner jeg at vi ikke har levert det resultatet vi skulle når det gjelder driftsøkonomien. Det la jeg også på vektskåla. Men selv om jeg ikke lenger er en del av ledelsen i Helse Midt-Norge, ønsker jeg fortsatt å kunne bidra, sier han.

Personlig
Han er på fornavn. Paul er personlig – også som leder. Kanskje er det noe han har med seg fra barndomshjemmet i Brattvåg på Sunnmøre. I alle fall var det noe han i sin tid hadde nytte av som kommunelege i Stjørdal: Ordet er tilstedeværelse.
Tilstedeværelse i møtet med pasienten er nødvendig hvis legen skal forstå situasjonen og kunne gi hjelp. Empati er også nødvendig for den som skal utøve lederskap. Ikke minst gjelder det innenfor helsevesenet. Skal du finne balansen mellom kravet til kvalitet i behandlingen og økonomisering med ressursene, må økonomisk forståelse og etikk forenes.

– Som leder må du ha mot til å være nær, og samtidig være villig til å ta ansvar for helheten. Det er en krevende rolle – ikke minst når forventningene er høye, slik de skal være til norsk helsetjeneste. Men det er også givende – ikke minst har møtet med de mange dyktige og engasjerte helsemedarbeiderne vi har, vært og vil fortsatt være en viktig inspirasjonskilde, sier han.