Organisasjon

Sted

Beløp

Samarbeidsforum for psykiatri i Namdalen

Namsos

25 000

Landsf. for kvinner med bekkenløsning ST/NT

Saupstad

10 000

NT fylkeslag av Hørselshemmedes LF

Rørvik

20 000

Norsk Psoriasis forbund ST fylkeslag

Trondheim

11 000

FFO Nord-Trøndelag

Steinkjer

205 000

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon MR

Molde

268 000

"Vårres" Brukerstyrt senter ADHD/LPP

Trondheim

20 000

Landsforb.mot stoff - Reg.

Molde

25 000

Landsforb. mot stoff, avd Molde

Molde

25 000

Afsiforeningen for Trondheim og omegn

Trondheim

6 000

Norsk Revmatikerforbund Nord-Trøndelag

Steinkjer

47 000

Kirkens SOS i i Trøndelag

Trondheim

42 000

Landsf. For Nyresyke og Transplanterte - NT

Levanger

11 000

LFPS Sør-Trøndelag

Tiller

22 000

ANN-Volda Rådgj.kontor for gravide

Volda

15 000

Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Midt-Norge

Oslo

22 000

Sør-Trøndelag fylkeslag av NFF

Trondheim

11 000

Norges Blindeforbund NT fylkeslag

Steinkjer

26 000

Norges Astma- og Allergiforbuns NT

Steinkjer

34 000

Norsk OCD forening ANANKE avd. ST

Trondheim

12 000

Senter Mot Incest Møre og Romsdal

Molde

320 000

Landsforeningen for pårørende innen psykiatri

Trondheim

30 000

FFO Region Midt-Norge

Steinkjer

165 000

LHL region Midt-Norge

Trondheim

81 000

SAFO Midt-Norge

Heimdal

160 000

Norges Myalgisk Encefolopati forening avd. ST

Trondheim

80 000

Norsk Revmatikerforbund ST fylkeslag

Trondheim

51 000

MS-forbundet region Midt-Norge

Midsund

8 000

Norsk Lymfeødemforening

Flatanger

10 000

Norges Handikapforbund Trøndelag

Heimdal

90 000

Norsk Landsf. For Laryngektomerte avd. Trøndelag

Soknedal

8 000

Landsf. for Nyrepas. og Transplanterte ST fylkeslag

Trondheim

10 000

Senter mot Incest ST

Trondheim

370 000

Norsk forening for Benmargstransplanterte MN

Oslo

11 000

Fuksjonshemmedes Studieforbund MR

Sykkylven

6 000

Funksjonshemmedes Studieforbund Reg. MN

Sykkylven

63 000

Norsk Forbund for Utviklingshemmede ST

Gimse

45 000

Norsk Revmatikerforbund MR fylkeslag

Ørsta

52 000

Landsforb.mot Stoff, avd.Steinkjer og omegn

Steinkjer

25 000

Landsforeningen for trafikkskadde NT

Snåsa

11 000

Barne- og Ungdoms Revmatikergruppe

Trondheim

10 000

Vestlandske Blindeforbund - Nasjonalt

Bergen

13 000

Norges Migreneforbund avd. MR

Lauvstad

10 000

Norsk Tyrodeaforbund Tr.heim og omegn lokallag

Trondheim

8 000

Norsk Astma- og Allergiforbund ST fylkeslag

Klæbu

79 000

Landsf. for Pårørende innen Psykiatri

Oslo

105 000

Autismeforeningen i Nord-Trøndelag

Steinkjer

15 000

MS-forbundet Regionlag Midt

Midsund

17 000

Norsk For. for Osteogenesis Imperfekcta - Tr.lag

Skogn

5 000

Ups & Dows Nordmøre

Vihals

10 000

Møre og Romsdal Døveforening

Ålesund

41 000

Norsk Forening for Ehlers-Danlos syndrom - Nasj

Oslo

6 000

Morbus Addison Forening ST

Kattem

10 000

Landsforb. for utviklingshemmede og pårørende

Åheim

40 000

Norsk Astma- og Allergiforbund MR fylkeslag

Ørsta

63 000

Mental Helse Sør-Trøndelag

Trondheim

270 000

Landsforeningen for etterlatte ved selvmord NT

Steinkjer

22 000

Autismeforeningen i Norge MR fylkeslag

Molde

20 000

Sekretærsamarbeidet for funksjonshemmede MR

Molde

98 000

ADHD-foreningen i Møre og Romsdal

Molde

25 000

Foreningen for muskelsyke i Nordfjord/MR

Ålesund

7 000

Hørselshemmedes Landsforbund MR fylkeslag

Molde

20 000

Assistanse, interesseforening for barn og ungd med synshemming

Oslo

10 000

Foreningen for Marfan Syndrom og andre Marfanlignende tilstander

Bergen

10 000

Landsf. for kvinner med bekkenløsning MR

Ålesund

10 000

ADHD-foreningen i Nord-Trøndelag

Åsen

10 000

Handikappede Barns Foreldreforening i MR

Leinøy

12 000

Norsk Spielmeyer - Vogt Forening - Nasjonalt

Leksvik

10 000

Cerebral Parese foreningen avd. ST/NT

Trondheim

16 000

Norges Diabetesforbund MR

Ålesund

46 000

LAR-Nett Norge

Tønsberg

30 000

NORILCO Avd. Sør-Trøndelag

Trondheim

10 000

Norsk Tourette Forening

Oslo

20 000

Foreningen for Fragilt X syndrom

Bodø

10 000

Morbus Addison Forening MR

Ålesund

10 000

Norsk Thyreoidea Forbund Reg. Midt-Norge

Oslo

10 000

CarciNor - Kreftforeningen

Oslo

5 000

Foreningen mot stoffmisbruk Trondheim

Trondheim

42 000

Kirkens SOS i Møre og Romsdal

Ålesund

42 000

NORILCO Nord-Trøndelag

Namsos

10 000

NORILCO Romsdal

Molde

10 000

Norsk forening for nevrofibromatose avd. Midt-Norge

Oksvoll

11 000

Norsk forening for nevrofibromatose avd. ST/NT

Oksvoll

11 000

Arbeidsmiljøskaddes landsforening avd. ST

Trondheim

10 000

Prostatakreftforeningen PROFO

Oslo

10 000

Norsk Forening for Tuberøs Sklerose

Oslo

10 000

NORILCO Avd. Sunnmøre

Ålesund

10 000

Landsforeningen for Amputerte avd. MR

Larsnes

11 000

Mental Helse Møre og Romsdal

Molde

270 000

Hørselshemmedes Landsforbund ST fylkeslag

Sistranda

51 000

Norsk Pensjonistforbund ST

Trondheim

15 000

Møre og Romsdal fylkeslag av NFF

Larsnes

10 000

Blålys-Landsf. for seksuelt misbrukte - Reg

Trondheim

16 000

LHL Møre og Romsdal

Molde

46 000

Landsforeningen for amputerte avd. ST

Vikhammer

11 000

Ryggmargsbrokk- og Hydraphalusfor. avd. MR

Vatne

10 000

Nord-Trøndelag fylkeslag av NPF

Levanger

10 000

Amathea Rådgivingstjeneste for gravide

Trondheim

150 000

Norsk Forening for Cystisk Fibrose - Reg. MN

Trondheim

14 000

Norges Blindeforbund MR

Molde

34 000

Trondheim Døveforening

Trondheim

31 000

Landsforeningen for Trafikkskadde ST fylkeslag

Trondheim

12 000

Norges Diabetikerforbund Nord-Trøndelag

Limingen

25 000

Foreningen Mot Stoff Innherred

Verdal

40 000

Arbeidernes Edruskapsforbund - Trondheim

Trondheim

10 000

Rus-Nett Trøndelag

Trondheim

80 000

Norges Blindeforbund ST fylkeslag

Jakobsli

34 000

Samarb.utv. for velf.sekr. for døve og tunghørte MR

Ålesund

98 000

Norsk Forbund for Utviklingshemmede MR

Ålesund

45 000

Mental Helse Nord-Trøndelag

Stjørdal

190 000

Nord-Trøndelag Døveforening

Steinkjer

31 000

Landsforeningen for slagrammede ST

Trondheim

10 000

Proteintoleranseforeningen Midt-Norge

Malvik

10 000

Norges Handikapforbund MR

Molde

39 000

LHL Nord-Trøndelag

Steinkjer

36 000

FFO og SAFO i Møre og Romsdal

Molde

20 000

Amathea Møre og Romsdal

Ålesund

110 000

Norsk Forbund for Svaksynte, Reg. Midt-Norge

Oslo

13 000

 FF Hjertesyke barn Møre og Romsdal fylkeslag

Vigra

10 000

Norsk Revmatikerforbund Reg. Midt-Norge

Ørsta

52 000

ACTIS-Rusfeltets samarbeidsorgan - F.råd MR

Molde

36 000

Senter Mot Incest Nord-Trøndelag

Levanger

150 000

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon ST

Trondheim

268 000

Landsforeningen for Trafikkskadde - Regionalt

Oslo

20 000