logo

Gul beredskap i Helse Midt-Norge

Helse Midt-Norge RHF er satt i gul beredskap og vil ha tett oppfølging av helseforetakene i regionen som følge av økt smitte i befolkningen og antall pasienter innlagt på sykehus. For å mobilisere personell til helsetjenesten tas det nå initiativ for å få studenter til å melde seg for tjeneste

Publisert 09.12.2021
Bakgrunn mønster

​Oversikt over antall pasienter samt annen informasjon om smittesituasjon og iverksatte tiltak oppdateres kontinuerlig på www.fhi.no