logo Helse Midt-Norge

Endring i pasienttransporten i Møre og Romsdal

Oppdrag med pasienttransport i Søre Sunnmøre, Nordmøre og Romsdal er gitt til Nordvest Taxi og Herøy Taxi. Avtale blir skrevet etter karensperiode

Publisert 24.06.2022
Et blått gateskilt

​​Persontransport1 ble tidligere i år tildelt avtale om pasienttransport i områdene Søre Sunnmøre, Romsdal og Nordmøre. En klage på tildelingen ble behandlet og avvist av Klageorganet for offentlige anskaffelser (KOFA). Klagebehandlingen førte til at signering av avtale ble utsatt. Persontransport1 valgte å be om å bli løst fra tilbudet sitt, noe som Helse Midt-Norge RHF godtok.

Tildelingen av avtaler ble da gjort til de leverandørene som sto som nummer to på rangeringen i de tre områdene, Herøy Taxi i Søre Sunnmøre og Nordvest Taxi i Romsdal og Nordmøre.

Helse Midt-Norge planlegger å skrive avtale med de to leverandørene etter en ti-dagers karensperiode.

Pasienttransporten har gått som normalt mens denne prosessen har foregått.