Hopp til innhold
logo

Helse Midt-Norge RHF setter beredskap

Helse Midt-Norge RHF øker beredskapen til grønt nivå for å koordinere håndtering av utfordringene knyttet til innføring av Helseplattformen ved St. Olavs hospital HF. Beredskapen heves fordi det er avgjørende å sikre tilfredsstillende virksomhetsdata fra driften av helseforetaket slik at Helse Midt-Norge RHF kan ivareta sitt sørge-for-ansvar. 

Publisert 12.01.2023

​Innføring av Helseplattformen har siden den første utsettelsen ved St. Olavs i mai 2022, vært organisert som et regionalt prosjekt. Det er iverksatt en rekke tiltak og satt inn betydelige ressurser for å intensivere arbeidet med feilretting og optimalisering av løsningen. Vi ser allerede god effekt av disse tiltakene gjennom bedre bruk og forbedring på flere av de mest kritiske feilene i løsningen. Dette arbeidet vil fra i dag av koordineres gjennom jevnlige møter i kriseledelsen ved det regionale helseforetaket. 

St. Olavs hospital HF har som følge av driftsutfordringene med Helseplattformen og samtidig fullt sykehus hatt økt beredskap siden desember for å ivareta forsvarlig drift og pasientsikkerheten. Også Helse Møre og Romsdal HF og Helse Nord-Trøndelag HF har hevet sin beredskap på grunn av fulle sykehus og økt sykefravær. Kombinasjonen av høyt antall pasienter på sykehus og sykefravær blant ansatte har skapt kapasitetsutfordringer. Fant du det du lette etter?