logo

Invitasjon til møter i forbindelse med anskaffelse av polikliniske spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern

Helse Midt-Norge RHF ønsker å invitere til møter med mulige tilbydere i denne anskaffelsen.

Publisert 23.02.2022
Anskaffelsen vil omfatte polikliniske spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) og for voksne (PHV) i helseregion Midt-Norge (Trøndelag, og Møre og Romsdal). Det legges opp til en-til-en møter mellom oss som oppdragsgiver og dere som vurderer å gi et tilbud i anskaffelsen. Formålet med møtene er å informere om behovet, få innspill på hvordan dette behovet kan dekkes og gi en overordnet beskrivelse av hvordan anskaffelsen vil gjennomføres. 

Helse Midt-Norge RHF har i dag en midlertidig avtale med Coperiosenteret AS i Trondheim, og som omfatter både fysiske og digitale (video) konsultasjoner. Etter at anskaffelsen er gjennomført, er planen at nye avtaler er inngått innen 01.07.22. Avtalene vil trolig ha en varighet på 2-3 år. 

Alle potensielle leverandører som vil kunne tilby polikliniske spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern oppfordres til å ta kontakt for å avtale et møte så snart som mulig og senest innen 4. mars 2022 til bard.skage@helse-midt.no. Påmeldingen må inneholde navn på leverandør og deltakere, samt kontaktperson og forslag til møtetidspunkt(er). Møtene vil primært gjennomføres i uke 9, men det er også mulig i uke 10. Møtene vil gjennomføres i Teams og ha en varighet på inntil en time. En presentasjon sendes ut etter at påmeldingen er mottatt og møtetidspunkt er avtalt.