logo Helse Midt-Norge

Nye avtaler innen psykisk helsevern

Helse Midt-Norge RHF  har gjennomført en anskaffelseav polikliniske spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern til følgende leverandører.

Publisert 16.06.2022

Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU)

  • Opptaksområdet til Helse Nord-Trøndelag HF: Unicare Norge og Innherred Psykologsenter

  • Opptaksområdet til St. Olavs hospital HF: Unicare Norge

  • Opptaksområdet til Helse Møre og Romsdal HF: Medi 3 (i Ålesund) og Unicare Norge (i Molde)

Psykisk helsevern for voksne (PHV)

  • Opptaksområdet til Helse Nord-Trøndelag HF: Lukas Stiftelsen/Betania Malvik og Unicare Norge

  • Opptaksområdet til St. Olavs hospital HF: Lukas Stiftelsen/Betania Malvik og Unicare Norge

  • Opptaksområdet til Helse Møre og Romsdal HF: Medi 3 (i Ålesund) og Unicare Norge (i Molde)

Skal redusere ventetider og fristbrudd

An​skaffelsen er gjennomført av Helse Midt-Norge RHF i samarbeid med Helse Nord-Trøndelag HF, St. Olavs hospital HF og Helse Møre og Romsdal HF. Pasientene vil bli henvist videre fra helseforetakene til de private leverandørene det inngås avtale med. 
- Dette er et viktig bidrag for å redusere ventetider og fristbrudd innen psykisk helsevern, sier fagdirektør Henrik Sandbu. 

​ -De nye avtalene vil gi økt kapasitet i løpet av kort tid. I tillegg kan omfanget i avtalene økes, sier Sandbu videre. Dette vil sikre mulighet for god behandling for pasienter med behov for spesialisthelsetjenester i avtaleperioden.

​Stor interesse blant leverandører

Det ble i konkurransen vist stor interesse med mange tilbydere på flere av kontraktsområdene. Det er gjennomført dialogmøter før anskaffelsen ble kunngjort og forhandlinger om de tilbudene som ble levert. I valg av tilbud er det foretatt en samlet vurdering ut fra tildelingskriteriene kvalitet, kostnad og tilgjengelighet, og helhetlig tjenestetilbud.
 
Før avtalene kan underskrives er det en karensperiode fra tildelingen og fram til og med 26.06.22​. De nye avtalene vil gjelde fra 01.07.22 og i to år med mulighet for forlengelse i ett og et halvt år.