logo

Nytt styre i Helse Midt-Norge RHF

Foretaksmøtet for Helse Midt-Norge RHF har oppnevnt Odd Inge Mjøen som styreleder fram til januar 2024. Liv Stette fortsetter som nestleder.

Publisert 07.01.2022
Sist oppdatert 17.01.2022
Odd Inge Mjøen er ny styreleder i Helse Midt-Norge RHF
Påtroppende styreleder Odd Inge Mjøen sier han har stor respekt for oppgaven styret i Helse Midt-Norge RHF er satt til å ivareta.

- Spesialisthelsetjenesten er av stor betydning for alle innbyggere, og den er særdeles kompetent. Det har vi ikke minst erfart nå under pandemien der det er lagt ned en formidabel innsats fra de ansatte. Derfor er jeg sterkt motivert for å ta på meg oppgaven som styreleder i det regionale helseforetaket for Møre og Romsdal og Trøndelag, sier Mjøen.

Styret fikk oppnevnt flere nye styremedlemmer, og består dermed av:

Odd Inge Mjøen (styreleder)
Liv Stette (nestleder)
Steinar Kristoffersen
Siri Forsmo
Arnhild Holstad
Lasse Alstad Berre
Jarle Holberg

Ansatterepresentanter:
Lindy Jarosch-von Schweder
Tore Brudeseth
Anita Solberg

- Inspirerende 


Avtroppende styreleder Tina Steinsvik Sund sier det har vært inspirerende å lede styret i Helse Midt-Norge RHF.
- Jeg vil takke for interessante år som styreleder for Helse Midt-Norge RHF og samtidig ønske det nye styret lykke til med sitt arbeid i en krevende tid for helsetjenesten og landet. Det har vært svært inspirerende å jobbe sammen med en dyktig spesialisthelsetjeneste som leverer godt, sier Tina Steinsvik Sund.