logo

Situasjonen i Ukraina

Det er stort behov for hjelp og bistand i forbindelse med krigen i Ukraina og Helse Midt-Norge følger situasjonen nøye.

Publisert 02.03.2022

Det er norske myndigheter som arbeider fortløpende med å samordne behov og kartlegge muligheten for å bistå med medisinsk utstyr, legemidler og helsepersonell. Dette arbeidet koordineres nasjonalt. 

Helse Midt- Norge har tett dialog med ledelsen i våre helseforetak, Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet for å avklare eventuell bistand fra vår region.