logo Helse Midt-Norge

Nøkkeltall for forskning

Forskning og innovasjon er satsings­områder i Helse Midt‐Norge. Forsknings­innsatsen kanaliseres både gjennom helseforetakene og gjennom Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon (Samarbeids­organet).

Hvert år setter Helse Midt-Norge av mer enn 400 millioner kroner til forskning:

  • Samarbeidsorganet får overført 214 millioner kroner.
  • 187 millioner kroner disponeres av helseforetakene til forskning og nasjonalt kompetansetjenester, fordelt gjennom styrings-dokumentene.
  • Fordelt på fagområder er det kreftforskning som får høyest andel av forskningsmidlene i regionen, sammen med forskning på hjerte- og karsykdommer, nevrologiske sykdommer og inflammasjon.
Sist oppdatert 31.01.2022