logo

Nøkkeltall for rehabilitering

Helse Midt-Norge RHF kjøper rehabilitering fra private for rundt 300 millioner kroner årlig.

1. januar 2018 trådte nye avtaler i kraft: 11 private virksomheter i helseregionen fikk fordelt 101 dagplasser og 232 døgnplasser.

Les mer om rehabiliteringstjenester her
​​

Sist oppdatert 09.11.2021