logo Helse Midt-Norge

Nøkkeltall for utdanning

 

Vi har to opptak til legestudiet pr. år med 120 studenter pr kull.

Turnusordningen for leger er fra og med 2017 erstattet med Del 1 av ny LIS-utdanning.

Følgende bachelorstudenter innenfor disse studiene:

 537 sykepleiestudenter

180 vernepleiestud

149 barnevernspedagoger

183 sosoinomstudenter

50, radiografer

102 bioingeniører

58 audiografer

99 ergoterapeuter

67 fysioterapeuter

Nøkkeltall for spesialsykepleiere er satt til 134. Dette gjelder ABIOK sykepleiere (anestesi-, barne-, intensiv-, kreft- og operasjonssykepleie). 

Tallet på antall som tar videreutdanning innenfor andre spesialfeltene: oppdaterte tall kommer

 

Vi har til enhver tid ca 150 lærlinger

Sist oppdatert 31.01.2022