logo

Helse Omsorg21-rådet

Helse Omsorg21-rådet skal bidra til å sikre dialog og etablere møteplasser for ulike aktører innen helsetjenesten her til lands. Rådet består av 27 personer fra næringsliv, sykehus, universitet og høyskoler, offentlig forvaltning, kommunesektoren og brukerorganisasjoner.

​På forskning.no finner du mer informasjon om Helse Omsorg21-rådet.

Helse Omsorg21-rådet

Sist oppdatert 09.11.2021