Hopp til innhold
logo

Poliklinisk aktivitet

Antallet polikliniske konsultasjoner har økt kraftig de siste årene. Her finner du informasjon om utviklingen i Midt-Norge.

​Det er gjennom polikliniske konsultasjoner, eller en time hos spesialist, at fleste pasienter er i kontakt med spesialisthelsetjenesten. Veksten har vært formidabel siden 2002. I Midt-Norge er antallet konsultasjoner mer enn fordoblet.

Tabell som viser endring i antall polikliniske konsultasjoner i Helse Midt-Norge fra 2002 fram til og med 2018.
 

Illustrasjonen viser endring i antall polikliniske konsultasjoner i Helse Midt-Norge fra 2002 fram til og med 2018.

Det er mange årsaker til at antallet polikliniske konsultasjoner øker. Pasienter ligger idag kortere tid på sykehus i gjennomsnitt. Nye og mer skånsomme operasjonsmetoder fører for eksempel til at pasienten kan reise hjem i stedet for å ligge på sykehus. Det kan likevel være behov for oppfølging fra spesialist og det kan skje gjennom en poliklinisk konsultasjon.

For psykisk helsevern er det tatt grep for å gjøre tjenesten lettere tilgjengelig. Det har blant annet skjedd gjennom etablering av distriktspsykiatriske sentre og oppsøkende tjenester. Intensjonen er å gi hjelp tidlig nok, sikre oppfølging av den enkelte og slik unngå innleggelse på institusjon. Også innen rusbehandling er det utviklet slike tilbud de siste årene.

Sist oppdatert 15.06.2020
Fant du det du lette etter?