logo Helse Midt-Norge

Modernisering av folkeregisteret

Skatteetaten startet i 2016 et prosjekt for å modernisere Folkeregisteret på oppdrag fra Finansdepartementet. I den forbindelse ble det opprettet et nasjonalt program for modernisering av Folkeregisteret i helse- og omsorgssektoren, kalt MF Helse. Helse Midt-Norges prosjekt er en regional implementering av nasjonale pålegg knyttet til det sentrale folkeregisteret.

Publisert 07.06.2018
Sist oppdatert 30.04.2023
I første omgang skal informasjon fra Helse Midt-Norge sendes inn til nytt folkeregister, dette omfatter melding om fødsel samt melding om død og dødsårsak. I neste fase skal regionen ta i bruk informasjon fra nytt folkeregister, dette er den mest omfattende delen og involverer endringer knyttet til en rekke IKT-løsninger.

Prosjektet er lagt til programstyre Pasientbehandling og samhandling, og planleggingsfasen er nå startet. Prosjekteier Gunn Fredriksen, seniorrådgiver ved Helse Midt-Norge RHF, uttaler at innføringen av ny folkeregisterløsning blant annet vil gi bedre personvern og datakvalitet, i første omgang som følge av umiddelbart mottak av fødselsnummer for nyfødte samt at man går fra papirbasert til elektronisk melding om død.