Hopp til hovedinnhold

Helse Midt-Norges visjon er "På lag med deg for din helse" (Foto: Colourbox.no)

Helse Midt-Norge RHF har ansvar for sykehus og spesialisthelsetjenesten i de tre midt-norske fylkene.

» Les mer

  • Illustrasjonsbilde jobbglidning
  • Tema rehabilitering
  • Tema IKT
  • FAST Hjerneslagskampanje
  • helsenorge.no
  • Strategi 2020

Nå skal sykehusene i Midt-Norge ta i bruk E-handel for fullt. På en leverandørsamling i Stjørdal 25. mars 2015 ble arbeidet presentert. [...]

26.03.2015 | » Les mer

Beslutningsforum for nye metoder sier ja til avtalen med legemiddelfirmaet Roche om legemiddelet pertuzumab (Perjeta). Perjeta tas i bruk i norske sykehus. [...]

17.03.2015 | » Les mer

Hvert år utarbeider de fire regionale helseforetakene i fellesskap en rapport om forskning og innovasjon som bidrar til forbedret klinisk praksis. Oppdraget er gitt av HOD, og fellesrapporten er et viktig bidrag for å vise noen av nyvinningene i [...]

12.03.2015 | » Les mer
KalenderVis alle