Hopp til hovedinnhold

Helse Midt-Norges visjon er "På lag med deg for din helse" (Foto: Colourbox.no)

Helse Midt-Norge RHF har ansvar for sykehus og spesialisthelsetjenesten i de tre midt-norske fylkene.

» Les mer

  • Illustrasjonsbilde jobbglidning
  • Tema rehabilitering
  • Tema IKT
  • FAST Hjerneslagskampanje
  • helsenorge.no
  • Strategi 2020

Helse Midt-Norge utlyser nå tilskudd til helsefremmende arbeid 2015. Tilskuddene er rettet mot brukerorganisasjoner med tilhørighet i Midt-Norge. Brukerorganisasjonene driver et viktig arbeid som Helse Midt-Norge RHF ønsker å støtte. [...]

30.09.2014 | » Les mer

Beslutningsforum for nye metoder har besluttet å innføre tre nye metoder i spesialisthelsetjenesten: To legemidler og en ny retningslinje. [...]

29.09.2014 | » Les mer

Innkalling og sakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF 2. oktober er nå tilgjengelig i vår styreadministrasjon på på web. Møtet avholdes i Åleseund. Onsdag 1. oktober er styret på besøk i Møre og Romsdal og skal bl.a. bli orientert om arbeidet [...]

26.09.2014 | » Les mer
KalenderVis alle