Hopp til hovedinnhold

Helse Midt-Norges visjon er "På lag med deg for din helse" (Foto: Colourbox.no)

Helse Midt-Norge RHF har ansvar for sykehus og spesialisthelsetjenesten i de tre midt-norske fylkene.

» Les mer

  • Illustrasjonsbilde jobbglidning
  • Tema rehabilitering
  • Tema IKT
  • FAST Hjerneslagskampanje
  • Leverandørkontakt
  • Strategi 2020

Bedre tilgang til helseopplysninger fører til at pasienter får en raskere og tryggere behandling. Sykehusene i Helse Midt-Norge etablerer fra 5. oktober felles journal. [...]

05.10.2015 | » Les mer

Regjeringen har i dag oppnevnt et utvalg som skal utrede hvordan det statlige eierskapet til spesialisthelsetjenesten kan organiseres. Utvalgets tilrådning skal legges fram innen 1. desember 2016. Stortinget kan dermed få seg forelagt et forslag i løpet [...]

02.10.2015 | » Les mer

Innkalling og sakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF den 8. okotber er nå tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web. Styremøtet holdes i Stjørdal og starter kl. 0830 den 8. oktober. [...]

01.10.2015 | » Les mer

Bedre tilgang til helseopplysninger fører til at pasienter får en raskere og tryggere behandling. Sykehusene i Helse Midt-Norge etablerer fra 5. oktober felles journal.[...]

05.10.2015 | » Les mer

Bedre tilgang til helseopplysninger fører til at pasienter får en raskere og tryggere behandling. Sykehusene i Helse Midt-Norge etablerer fra 5. oktober felles journal.[...]

05.10.2015 | » Les mer

Ny avtale med tilleggsleverandør for pasientreiser i Midt-Troms: Gir god kapasitet for pasientreiser UNN og Helse Nord inngikk 1.[...]

02.10.2015 | » Les mer

Regjeringen har i dag oppnevnt et utvalg som skal utrede hvordan det statlige eierskapet til spesialisthelsetjenesten kan organiseres. Utvalget skal ledes av Stener Kvinnsland.[...]

02.10.2015 | » Les mer

Svært mange nordmenn kjøper falske og ulovlige legemidler på nett. For å beskytte befolkningen mot å få i seg stoffer som i verste fall kan være helseskadelig, innfører regjeringen nye regler for privatimport av legemidler.[...]

01.10.2015 | » Les mer

Helse- og omsorgsdepartementet sender i dag på høring et lovforslag om å styrke pårørendestøtten i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.[...]

01.10.2015 | » Les mer

Kunngjøring om konkurranse Klassisk sektor Kunngjøring iht FOR nr 402 del I og III Tjenesteytelse Del I: Oppdragsgiver I.1) Kontaktinformasjon Sykehuset Østfold HF 983971768 Postboks 300 1714Grålum NO [...]

05.10.2015 | » Les mer

Veiledende kunngjøring Kunngjøring iht FOR nr 403 del I Vareleveranse Del I: Oppdragsgiver I.1) Kontaktinformasjon Helse Vest RHF 983658725 Postboks 303 Forus 4066Stavanger NO Kontaktperson: Silje K.[...]

02.10.2015 | » Les mer

Kunngjøring om konkurranse Klassisk sektor Kunngjøring iht FOR nr 402 del I og II Vareleveranse Del I: Oppdragsgiver I.1) Kontaktinformasjon Akershus Universitetssykehus 983 971 636 v/Innkjøpsavdelingen [...]

02.10.2015 | » Les mer

Stjørdal ikke med på listen fra Politidirektoratet. Politidirektoratet (Pod) har kommet med sin innstilling om hvor de nye politimesterne skal ha sitt hovedsete.[...]

05.10.2015 | » Les mer

Økt bruk av hjemmedialyse er en vinn-vinn-vinnsituasjon - for både pasienten, helsetjenesten og samfunnet. Hvor lenge skal dialysemysteriet forbli [...]

05.10.2015 | » Les mer

Bedre tilgang til helseopplysninger fører til at pasienter får en raskere og tryggere behandling. Sykehusene i Helse Midt-Norge etablerer fra 5. oktober felles journal.[...]

05.10.2015 | » Les mer
KalenderVis alle