Hopp til hovedinnhold

Helse Midt-Norges visjon er "På lag med deg for din helse" (Foto: Colourbox.no)

Helse Midt-Norge RHF har ansvar for sykehus og spesialisthelsetjenesten i de tre midt-norske fylkene.

» Les mer

  • Illustrasjonsbilde jobbglidning
  • Tema rehabilitering
  • Tema IKT
  • FAST Hjerneslagskampanje
  • helsenorge.no
  • Strategi 2020

Helse-Midt Norge styrker arbeidet med den nasjonale satsingen innen pasientsikkerhet gjennom Regionalt program for kvalitet og pasientsikkerhet. Programmet skal bidra til å synliggjøre resultater og vise forbedringspotensialet sykehusene har for å skape [...]

12.09.2014 | » Les mer

Sykehusene i Helse Midt-Norge har forbedret sitt møte med pasientene det siste året og har flere tilfredse pasienter sammenlignet med landsgjennomsnittet. Det viser en nasjonal undersøkelse gjort av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten som har [...]

05.09.2014 | » Les mer

Styret for Helse Midt-Norge RHF ga gode tilbakemeldinger til Helsebygg da man torsdag godkjente sluttrapport og sluttregnskap for utbyggingen av universitetssykehuset St. Olavs Hospital i Trondheim. [...]

04.09.2014 | » Les mer
KalenderVis alle