Hopp til hovedinnhold

Helse Midt-Norges visjon er "På lag med deg for din helse" (Foto: Colourbox.no)

Helse Midt-Norge RHF har ansvar for sykehus og spesialisthelsetjenesten i de tre midt-norske fylkene.

» Les mer

  • Illustrasjonsbilde jobbglidning
  • Tema rehabilitering
  • Tema IKT
  • FAST Hjerneslagskampanje
  • helsenorge.no
  • Strategi 2020
  • I trygge hender - nasjonal pasientsikkerhetskampanje

 

 

De fire regionale helseforetakene har utarbeidet en fellesrapport om forskning og innovasjon i spesialisthelsetjenesten for 2013. Rapporten presenterer til sammen 15 forskingsprosjekter fra hele landet. [...]

15.04.2014 | » Les mer

Helseforetakene i Midt-Norge kan søke midler til pasientsikkerhetsprosjekter. Rammen for tilskudd fra Helse Midt-Norge RHF er om lag 6 millioner. Søknadene må godkjennes av eget helseforetak før behandling i det regionale helseforetaket. Søknadsfrist [...]

14.04.2014 | » Les mer

Statsminister Erna Solberg er interessert i å høyre korleis meir heimebehandling gir gode resultat innan psykisk helsevern. Dei siste fire-fem åra har talet på akuttinnleggingar i psykisk helsevern gått ned frå rundt 900 til rundt 700 per år på Sunnmøre. [...]

11.04.2014 | » Les mer
KalenderVis alle