Hopp til hovedinnhold

Helse Midt-Norges visjon er "På lag med deg for din helse" (Foto: Colourbox.no)

Helse Midt-Norge RHF har ansvar for sykehus og spesialisthelsetjenesten i de tre midt-norske fylkene.

» Les mer

  • Illustrasjonsbilde jobbglidning
  • Tema rehabilitering
  • Tema IKT
  • FAST Hjerneslagskampanje
  • Leverandørkontakt
  • Strategi 2020

Styret i Lifandis AS har gått inn for en styrt avvikling av selskapet. Generalforsamlingen i Lifandis AS fulgte styrets innstilling og vedtok i møte 25. juni at selskapet skal avvikles. [...]

29.06.2015 | » Les mer

15. august vil ca. 400 000 innbyggere i tilsammen 59 kommuner i Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal få sin kjernejournal. [...]

19.06.2015 | » Les mer

Helse Nord-Trøndelag er ikke i stand til å etablere stabil kvalifisert bemanning ved ambulansestasjonen i Røyrvik. Dermed starter prosessen med styrking av ambulansestasjonen i Grong for å sikre god beredskap i Indre Namdal.[...]

03.07.2015 | » Les mer

Fredagsbrev fra direktøren i Helse Nord Hva blir viktigst i sykehusplanen? Annen hver fredag skriver adm.dir. i Helse Nord, Lars Vorland, brev til leserne.[...]

03.07.2015 | » Les mer

No kan du foreslå priskandidatar til både Helse Vests Forskingspris 2015 og Helse Vests Innovasjonspris 2015. Fristen for å fremme kandidatar er 11. september.[...]

30.06.2015 | » Les mer

Elektronisk kommunikasjon er en sentral forutsetning for å nå målene om en helhetlig helse- og omsorgstjeneste. Derfor har Helse- og omsorgsdepartementet nå fastsatt krav om bruk av felles standarder ved utveksling av elektronisk informasjon.[...]

02.07.2015 | » Les mer

Luxembourg overtok formannskapet i EU fra 1. juli 2015. De vil arbeide for et engasjert, konkurransedyktig, digitalt og Europa.[...]

02.07.2015 | » Les mer

Helse- og omsorgsdepartementet har i dag sendt på høring et lovforslag om å etablere et kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). Det ble i statsbudsjettet for 2015 satt av 30 millioner til registeret.[...]

02.07.2015 | » Les mer

Intensjonskunngjøring Klassisk sektor Kunngjøring iht FOR nr 402 del III Vareleveranse Del I: Oppdragsgiver I.1) Kontaktinformasjon Sykehuset Østfold HF 983971768 Postboks 300 1714 Grålum NO Kontaktperson: Mia [...]

03.07.2015 | » Les mer

Veiledende kunngjøring Klassisk sektor Kunngjøring iht FOR nr 402 del I og II Bygge- og anleggsarbeid Del I: Oppdragsgiver I.1) Kontaktinformasjon Cowi AS Trondheim 979364857 Pb.[...]

03.07.2015 | » Les mer

Kunngjøring om konkurranse Klassisk sektor Kunngjøring iht FOR nr 402 del I og III Vareleveranse Del I: Oppdragsgiver I.1) Kontaktinformasjon Oslo universitetssykehus HF 993 467 049 Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo [...]

03.07.2015 | » Les mer

Svært mange av Kristiansunds innbyggere er enige i at tomtevalget landet rett".[...]

02.07.2015 | » Les mer

Det offentliggjorde NTNU i en pressemelding mandag. Selskapet eies av NTNU sammen med Helse Midt-Norge og Nord-Trøndelag Fylkeskommune. På en generalforsamling 25. juni vedtok eierne en styrt avvikling av selskapet.[...]

30.06.2015 | » Les mer

Espen Remme er ansatt som ny administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal. Espen Remme er ny administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal. Remme kommer fra jobben som strategi- og utviklingsdirektør i helseforetaket.[...]

30.06.2015 | » Les mer
KalenderVis alle