Hopp til hovedinnhold

Helse Midt-Norges visjon er "På lag med deg for din helse" (Foto: Colourbox.no)

Helse Midt-Norge RHF har ansvar for sykehus og spesialisthelsetjenesten i de tre midt-norske fylkene.

» Les mer

  • Illustrasjonsbilde jobbglidning
  • Tema rehabilitering
  • Tema IKT
  • FAST Hjerneslagskampanje
  • Leverandørkontakt
  • Strategi 2020

Helse Midt-Norge RHF innkaller til foretaksmøte 11. september for gi ny kraft til forbedringsarbeidet i regionens helseforetak. Det opprettes nå et felles innsatsteam som skal bistå helseforetakene med analyser og bidra til at gode løsninger deles. I [...]

27.08.2015 | » Les mer

27.august offentliggjorde Helsedirektoratet resultater for nasjonale kvalitetsindikatorer. Helse Midt-Norge kommer godt ut i de fleste indikatorene, men har rom for forbedring. Rapportering på pakkeforløp innen kreftbehandling er ny indikator. [...]

27.08.2015 | » Les mer

Helse Midt-Norge kommer best ut av helseregionene i den nasjonale brukererfaringsundersøkelsen som Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har publisert. Over 13.000 pasienter ved norske sykehus har deltatt og på regionnivå får Helse Midt-Norge [...]

26.08.2015 | » Les mer

Sykehuset Namsos inviterer pasienter med kronisk lungesykdom til treningsgruppe to ganger ukentlig i åtte uker. Oppstart 15. september.[...]

28.08.2015 | » Les mer

27.august offentliggjorde Helsedirektoratet resultater for nasjonale kvalitetsindikatorer. Helse Midt-Norge kommer godt ut i de fleste indikatorene, men har rom for forbedring. Rapportering på pakkeforløp innen kreftbehandling er ny indikator.[...]

27.08.2015 | » Les mer

Helse Midt-Norge RHF innkaller til foretaksmøte 11. september for gi ny kraft til forbedringsarbeidet i regionens helseforetak.[...]

27.08.2015 | » Les mer

Nær åtte av ti kreftpasienter som er med i pakkeforløp for kreft, får behandling innen fastsatt tid. - Regjeringen innførte et pakkeforløp for kreft og nå ser vi at sykehusene oppnår enda bedre resultater enn vi hadde håpet.[...]

27.08.2015 | » Les mer

Regjeringen vil heve kvaliteten på sykepleierutdanningen. I høst skal studenter over hele landet ha en felles deleksamen for å finne ut mer om kunnskapsnivået til studentene ved de ulike sykepleierutdanningene.[...]

24.08.2015 | » Les mer

Alle beboere på sykehjem skal ha et godt og likeverdig tilbud, men det er for store variasjoner i kvaliteten. Regjeringen vil derfor utvikle et felles verktøy for å sikre god praksis på alle sykehjem.[...]

23.08.2015 | » Les mer

Kunngjøring om konkurranse Klassisk sektor Kunngjøring iht FOR nr 402 del I og III Tjenesteytelse Del I: Oppdragsgiver I.1) Kontaktinformasjon Pareto Forsikringsmegling AS 980855376 Dronning Mauds gate 3 0117 Oslo [...]

27.08.2015 | » Les mer

Veiledende kunngjøring Klassisk sektor Kunngjøring iht FOR nr 402 del I og III Vareleveranse Del I: Oppdragsgiver I.1) Kontaktinformasjon Helseforetakenes Innkjøpsservice AS (HINAS) 985 213 496 Hermetikken 9811 [...]

27.08.2015 | » Les mer

Kunngjøring om kontraktstildeling Klassisk sektor Kunngjøring iht FOR nr 402 del I og III Vareleveranse Del I: Oppdragsgiver I.1) Kontaktinformasjon Oslo Universitetssykehus HF 993 467 049 Kirkeveien 166 0407 Oslo [...]

27.08.2015 | » Les mer

27.august offentliggjorde Helsedirektoratet resultater for nasjonale kvalitetsindikatorer. Helse Midt-Norge kommer godt ut i de fleste indikatorene, men har rom for forbedring. Rapportering på pakkeforløp innen kreftbehandling er ny indikator.[...]

27.08.2015 | » Les mer

Nye og oppdaterte tall viser positiv utvikling på om lag 75 prosent av nasjonale kvalitetsindikatorer for helsetjenesten. Det er god måloppnåelse for Pakkeforløp for kreft, og nedgang i bruken av antibiotika.[...]

27.08.2015 | » Les mer

Helse Midt-Norge RHF innkaller til foretaksmøte 11. september for gi ny kraft til forbedringsarbeidet i regionens helseforetak.[...]

27.08.2015 | » Les mer
KalenderVis alle