Hopp til hovedinnhold

Helse Midt-Norges visjon er "På lag med deg for din helse" (Foto: Colourbox.no)

Helse Midt-Norge RHF har ansvar for sykehus og spesialisthelsetjenesten i de tre midt-norske fylkene.

» Les mer

  • Illustrasjonsbilde jobbglidning
  • Tema rehabilitering
  • Tema IKT
  • FAST Hjerneslagskampanje
  • helsenorge.no
  • Strategi 2020

I 2013 fant Medisinsk avdeling Ålesund ut at kun sju prosent av pasientene fikk samstemt sine legemiddellister, til tross for at de har egen prosedyre for samstemming. De har jobbet målrettet med å øke andelen, og nå samstemmes rundt 80 prosent av [...]

26.02.2015 | » Les mer

Helse Midt-Norge skal innføre e-resept ved alle sykehus i løpet av 2015 og våren 2016. Det er store gevinster å hente ved bruk av e-resept. [...]

25.02.2015 | » Les mer

Beslutningsforum for nye metoder sier ja til å innføre de livsforlengende kreftlegemidlene Xofigo og Adcetris i norske sykehus. Det ble bestemt i Beslutningsforums møte 23. februar 2015. [...]

25.02.2015 | » Les mer
KalenderVis alle