Hopp til hovedinnhold

Helse Midt-Norges visjon er "På lag med deg for din helse" (Foto: Colourbox.no)

Helse Midt-Norge RHF har ansvar for sykehus og spesialisthelsetjenesten i de tre midt-norske fylkene.

» Les mer

  • Illustrasjonsbilde jobbglidning
  • Tema rehabilitering
  • Tema IKT
  • FAST Hjerneslagskampanje
  • helsenorge.no
  • Strategi 2020

Turid V. Riset (38) er i dag ansatt av styret ved Sykehusapotekene i Helse Midt-Norge som ny administrerende direktør. Riset vil tiltre stillingen 1. november 2014. [...]

31.10.2014 | » Les mer

Haukeland universitetssjukehus har fått i oppdrag av Helsedirektoratet å rekruttere helsepersonell til humanitært oppdrag i Sierra Leone.Mer informasjon finner du her. [...]

31.10.2014 | » Les mer

Helse Midt-Norge IT har avdekket en systemsvikt som har ført til at 1400 epikriser ikke ble sendt fra sykehusene til fastlegene på riktig tidspunkt. Feilen er rettet opp. Sykehusene følger opp hvert enkelt tilfelle med varsling til de fastlegene og [...]

31.10.2014 | » Les mer
KalenderVis alle