Hopp til hovedinnhold

Helse Midt-Norges visjon er "På lag med deg for din helse" (Foto: Colourbox.no)

Helse Midt-Norge RHF har ansvar for sykehus og spesialisthelsetjenesten i de tre midt-norske fylkene.

» Les mer

  • Illustrasjonsbilde jobbglidning
  • Tema rehabilitering
  • Tema IKT
  • FAST Hjerneslagskampanje
  • Leverandørkontakt
  • Strategi 2020

Helse Midt-Norge utarbeider nå nye planer for utvikling av tilbudet innen psykisk helsevern rusbehandling. Formålet med de nye planene er blant annet å sikre gode pasientforløp og å bedre pasientsikkerheten. Første del av arbeidet ble presentert for det [...]

03.09.2015 | » Les mer

Statusrapporten som ble lagt fram for styret i Helse Midt-Norge RHF torsdag, gir grunn til optimisme. Helseforetakene er ikke i mål, men styreleder Ola H. Strand mener at det er etablert en felles forståelse for målene som er satt og at det ligger [...]

03.09.2015 | » Les mer

Helseforetakene i Midt-Norge er blitt mer effektive, men har samtidig den sterkeste økningen i antallet polikliniske konsultasjoner sammenlignet med resten av landet. Samdata-rapporten for spesialisthelsetjenesten i 2014 gir oversikt over utviklingen de [...]

01.09.2015 | » Les mer

Statusrapporten som ble lagt fram for styret i Helse Midt-Norge RHF torsdag, gir grunn til optimisme. Helseforetakene er ikke i mål, men styreleder Ola H.[...]

03.09.2015 | » Les mer

Leder av fagråd habiliteriing, Per Wilhelmsen. Foto: UNN Helse Nord har opprettet nytt fagråd.[...]

03.09.2015 | » Les mer

Korleis scorar ditt sjukehus på kvalitet når det gjeld ventetider og fristbrot? Eller når det gjeld behandling og overleving - eller pakkeforløp på [...]

03.09.2015 | » Les mer

Det vil nå bli enklere for forbrukere å få nøktern informasjon om alkoholholdige drikker i kanaler som forbrukeren selv oppsøker. Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt endringer i alkoholforskriftens bestemmelser om alkoholreklame.[...]

03.09.2015 | » Les mer

I dag innføres nytt nasjonalt legevaktnummer i alle kommuner. Uansett hvor du er i landet kan du ringe 116117. -Jeg er glad for at vi får et felles legevaktnummer. Det vil gjøre legevakttjenesten lettere å nå.[...]

01.09.2015 | » Les mer

I Tromsø opnar statsråden Pingvinhotellet og besøkjer prosjektet "Bedre tverrfaglig innsats". I Alta kjem Høie til Finnmarkskollektivet og Alta helsesenter, medan han i Karasjok besøkjer Samisk nasjonalt kompetansesenter (SANKS) og Sametinget.[...]

31.08.2015 | » Les mer

Veiledende kunngjøring Klassisk sektor Kunngjøring iht FOR nr 402 del I og III Vareleveranse Del I: Oppdragsgiver I.1) Kontaktinformasjon Universitetssykehuset Nord-Norge HF 983974899 Postboks 47 9038 Tromsø [...]

03.09.2015 | » Les mer

Veiledende kunngjøring Kunngjøring iht FOR nr 403 del I Bygge- og anleggsarbeid Del I: Oppdragsgiver I.1) Kontaktinformasjon Oslo Universitetssykehus HF 993 467 049 Kirkeveien 166 0407 Oslo NO Kontaktperson: Bjørn [...]

02.09.2015 | » Les mer

Kunngjøring om kontraktstildeling Klassisk sektor Kunngjøring iht FOR nr 402 del I og III Bygge- og anleggsarbeid Del I: Oppdragsgiver I.1) Kontaktinformasjon St.[...]

02.09.2015 | » Les mer

Statusrapporten som ble lagt fram for styret i Helse Midt-Norge RHF torsdag, gir grunn til optimisme. Helseforetakene er ikke i mål, men styreleder Ola H.[...]

03.09.2015 | » Les mer

Senterpartiets kommunestyregruppe registrerer et betydelig engasjement omkring disse spørsmålene. I referatene fra avholdte møter er det antydet direkte dialog med lokale politikere. Så langt kan vi ikke se at slike møter er avtalt.[...]

02.09.2015 | » Les mer

Ole Petter Ottersen tjener best av norske universitetsrektorer. Gunnar Bovim kommer på andreplass.[...]

02.09.2015 | » Les mer
KalenderVis alle