logo

Velkommen til Helse Midt-Norge RHF

Vi sørger for og setter retningen for utviklingen av spesialisthelsetjenesten i vår region.

En lege som snakker med en pasient

Nyheter

 • Ikon
  21. september 2023
  Se sakspapirer til styremøte 27. og 28. september

  Sakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF 27. og 28. september er nå tilgjengelig.

 • Logo, ikon
  6. september 2023
  Revisjonsrapport overlevert

  Styret i Helseplattformen AS fikk 1. september rapporten etter gjennomført revisjon av løsningen Helseplattformen. Rapporten er også delt med øvrige aktører i samarbeidet.

 • Ikon
  1. september 2023
  Se sakspapirer til styremøtet 7. september

  Sakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF torsdag 7. september er tilgjengelig i vår styreadministrasjon.

 • Logo, ikon
  21. august 2023
  Gjør endringer etter evaluering

  Helse Midt-Norge gjør endringer i arbeidet med å innføre Helseplattformen i sykehusene i regionen. Bakgrunnen er en evalueringsrapport som påpeker behovet for mer aktiv eierstyring og oppfølging for å ivareta pasientsikkerhet, feilretting og brukervennlighet for ansatte.

 • En person som skriver på en bærbar datamaskin
  18. august 2023
  Styremøte 21. august

  Styret for Helse Midt - Norge RHF innkalles til styremøte mandag 21. august 2023 kl. 12.00. Møtet finner sted på Quality Airport Hotell Værnes i Stjørdal sentrum.

 • En hånd som holder en penn
  16. august 2023
  Nå kan du søke om regionale utdanningsmidler for 2024

  Helse Midt-Norge RHF lyser nå ut midler til prosjekter som har som mål å styrke kvalitet og relevans i praksisstudier, utvikle praksisstudiene og/ eller bidra til innovative og alternative muligheter for gjennomføring av praksis. Søknadsfristen er 1. desember 2023.

Tarmscreening

Det nasjonale screeningprogrammet for tarmkreft er et offentlig helsetilbud som gis til innbyggere i Norge fra fylte 55 år. Screeningprogrammet har som mål å oppdage tarmkreft tidlig.

Her finner du mer info
Illustrasjonsbilde

Regional utviklingsplan 2023-2026

Regional utviklingsplan er Helse Midt-Norge sin overordnede strategi. Den setter retningen for utviklingen av spesialisthelsetjenesten i vår region og peker på ønsket utvikling på kort sikt og fram mot 2040.
Les om Regional utviklingsplan her
Illustrasjonsbilde

Helseplattformen

Helseplattformen skal innføre en felles digital plattform for helsetjeneste og pasienter i Midt-Norge. Helse Midt-Norge etablerer nå et regionalt innføringsprosjekt for å koordinere innføring i helseforetakene og sikre planlagt fremdrift.
Les om den regionale innføringen av Helseplattformen
Logo, ikon

Nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal

Styra for Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge har vedteke eit nytt felles sjukehus for Nordmøre og Romsdal (SNR). Det skal erstatte Molde sjukehus og Kristiansund sjukehus og skal etter planen stå klart våren 2025.

Les om sykehusbyggingen
En vannmasse med et land med trær og bygninger rundt seg