logo

Velkommen til Helse Midt-Norge RHF

Vi sørger for og setter retningen for utviklingen av spesialisthelsetjenesten i vår region.

En lege som snakker med en pasient

Nyheter

 • En blå sirkel med en hvit sirkel i midten
  21. november 2023
  Kritisk rapport fra Riksrevisjonen

  Riksrevisjonen er kritisk til hvordan sykehusene tar i bruk nye IT-systemer og mener at det kan gå ut over pasientsikkerheten. Kritikken rammer også Helseplattformen.

 • Ikon
  16. november 2023
  Sakspapirer til styremøte 23. november

  Sakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF 23. november er tilgjengelig.

 • En person som smiler for kameraet
  16. november 2023
  Fikk forskningsprisen 2022 for sin forskning på ruspasienter

  Helle Wessel Andersson ved St. Olavs hospital får forskningsprisen 2022 for sin forskning på et forskningssvakt område, rusbehandling.

 • En gruppe mennesker som poserer for et bilde
  10. november 2023
  Samarbeider om felles retningslinjer for ambulansetjenesten (FRAm)

  Denne uken samlet fagfolk seg for å drøfte felles faglige retningslinjer for ambulansetjenesten. Målet med dette initiativet er å implementere standardiserte prosedyrer og retningslinjer, med en tydelig ambisjon om å forbedre kvaliteten på tjenestene og styrke pasientsikkerheten.

 • Logo, ikon
  10. november 2023
  Viktig milepæl innfridd

  Etter ett års bruk av Helseplattformen har arbeidet med optimalisering, feilretting og opplæring vært høyeste prioritet. Denne uken ble milepælen, "Optimalisering, Feilretting, Opplæring", godkjent av Styringsgruppen og den operative styringsgruppen (OSG), med et unntak innen styringsdata.

 • Et par kvinner i hvite skjorter
  10. november 2023
  Økt bruk av kikkhullskirurgi ved tarmkreft

  Bruken av kikkhullskirurgi ved tykk- og endetarmskreft har økt betydelig de siste årene. – Dette er en metode som er mer skånsom for pasientene, sier fagdirektør i Helse Sør-Øst RHF, Ulrich Spreng.

Tarmscreening

Det nasjonale screeningprogrammet for tarmkreft er et offentlig helsetilbud som gis til innbyggere i Norge fra fylte 55 år. Screeningprogrammet har som mål å oppdage tarmkreft tidlig.

Her finner du mer info
Illustrasjonsbilde

Regional utviklingsplan 2023-2026

Regional utviklingsplan er Helse Midt-Norge sin overordnede strategi. Den setter retningen for utviklingen av spesialisthelsetjenesten i vår region og peker på ønsket utvikling på kort sikt og fram mot 2040.
Les om Regional utviklingsplan her
Illustrasjonsbilde

Helseplattformen

Helseplattformen skal innføre en felles digital plattform for helsetjeneste og pasienter i Midt-Norge. Helse Midt-Norge etablerer nå et regionalt innføringsprosjekt for å koordinere innføring i helseforetakene og sikre planlagt fremdrift.
Les om den regionale innføringen av Helseplattformen
Logo, ikon

Nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal

Styra for Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge har vedteke eit nytt felles sjukehus for Nordmøre og Romsdal (SNR). Det skal erstatte Molde sjukehus og Kristiansund sjukehus og skal etter planen stå klart våren 2025.

Les om sykehusbyggingen
En vannmasse med et land med trær og bygninger rundt seg