logo Helse Midt-Norge
Et nærbilde av hender som holder hverandre

Behandlingssteder

Når du blir henvist til behandling vil du som oftest bli tatt i mot på et av helseforetakene våre, men det er også flere andre steder du kan få hjelp.

Her finner du en oversikt over sykehus og andre steder du kan få behandling.

Våre helseforetak

Vi har tre helseforetak som gir pasientbehandling i vår region.

I tillegg har vi Hemit HF, som utvikler, forvalter og drifter felles IKT-systemer for alle sykehusene i regionen, og Sykehusapotekene i Midt-Norge HF som leverer medisiner til helseforetakene og er åpent for publikum.

Midt-Norges universitetssykehus samarbeider tett med NTNU om utdanning og forskning, og har et spesielt ansvar for å dele kunnskap og støtte opp om faglig utvikling i spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge.

Regionsykehuset har ansvar for de mest spesialiserte behandlingstilbudene, og har derfor pasienter hele Midt-Norge. St. Olavs hospital har også enkelte landsfunksjoner og samarbeider med øvrige universitetssykehus.

St. Olavs hospital er også lokalsykehus for sørlige Trøndelag og har et bred tilbud innen psykisk helsevern og rusbehandling. Sykehusfunksjonene er lokalisert til Øya i Trondheim, Orkdal og Røros.

St. Olavs hospital HF

Helseforetaket har sykehus i Ålesund, Volda, Kristiansund og Molde, i tillegg til behandlingssteder for psykisk helsevern, rusbehandling og rehabilitering på flere steder i fylket. Ålesund sjukehus er størst og har flest funksjoner.

Sykehusene i Kristiansund og Molde er lokalsykehus for Nordmøre og Romsdal. Det pågår en prosess for å bygge et nytt sykehus som skal erstatte disse to.

Helse Møre og Romsdal HF

Sykehusene i Levanger og Namsos er lokalsykehus for nordlige Trøndelag fylke og Bindal kommune i Nordland. Osen og Roan i sørlige Trøndelag fylke har sykehusene i Helse Nord-Trøndelag som lokalsykehus.
Helseforetaket har behandlingssteder for psykisk helsevern, rusbehandling og rehabilitering på flere steder.

Helse Nord-Trøndelag HF

Hemit HF (helseforetak) er tjenesteleverandør og bindeledd til alle sykehus og helseforetak i Helse Midt-Norge innen teknologi og IKT-tjenester.

Hemit har ansvar for sentral drift og forvaltning av felles IKT-systemer for alle sykehus i helseregionen. Det betyr at vi betjener 20 000 av Norges viktigste IKT-brukere 24 timer i døgnet, sju dager i uka.​

Hemit HF

Sykehusapotekene i Midt-Norge HF er en del av Helse Midt-Norge RHF. Den største delen av deres årlige omsetning på 1,1 milliard (2018) er relatert til deres virksomhet som er rettet mot driften (pasientbehandlingen) ved sykehusene. De leverer alle legemidlene som brukes ved sykehusene. I 2018 var det 220 årsverk i foretaket.

Sykehusapotekene i Midt-Norge HF har apotek ved sykehusene i Namsos, Levanger, Trondheim, Kristiansund, Molde og Ålesund (som også har en avdeling i Volda). 

Helseforetakets administrasjon ligger i Trondheim.

Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

Transport og reisekostnader

Du betaler egenandel når du reiser til behandling. Kostnader ut over egenandelen dekkes gjennom det vi kaller pasientreiseordningen. Dette gjelder både om du skal få behandling på et sykehus, hos en privat spesialist eller ved en rehabiliteringsinstitusjon.

Om du reiser til en avtalespesialist i en annen region, dekkes bare reise til nærmeste spesialist som kunne gitt den aktuelle tjenesten.

Du kan lese om pasientreiser og rettighetene dine hos helsenorge.no

Private avtalespesialister

Vi har avtale med spesialister som driver egen praksis.

Les mer om avtalespesialistene og se hvilke spesialister vi har avtale med

Rettigheter ved behandling hos private avtalespesialister

Som pasient hos avtalespesialist betaler du for tjenesten etter takster som er fastsatt nasjonalt. Egenandelen er den samme som ved offentlige poliklinikker og den føres på egenandelskortet og gir grunnlag for frikort.

Du har de samme rettigheter når du undersøkes og behandles hos en avtalespesialist som når du oppsøker en offentlig poliklinikk på et sykehus. Siden avtalespesialistene er en del av spesialisthelsetjenesten, må du ha henvisning fra lege; enten en fastlege, privat spesialist eller fra lege på sykehus.

Private leverandører av helsetjenester

Vi har avtaler med flere private sykehus og andre som tilbyr spesialisert behandling. Avtalene er knyttet til bestemte behandlingstilbud det f.eks. kan være noe ventetid for i våre offentlige sykehus. Du kan også få henvisning til en privat leverandør om lokalsykehuset ikke har ansatt en spesialist som kan behandle deg.

Godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg (FBV) ble avviklet 1. januar 2023. Du finner informasjon om overgangsperioden, som varer til og med 31. desember 2023 på nettsiden til HELFO​.

Har du spørsmål om leverandørene våre kan du ringe  den regionale informasjonstjenesten: 24 24 05 00

Skal du ha en planlagt behandling (ikke akutt) kan du bruke tjenesten Velg behandlingssted for å finne hvilke sykehus og behandlingssteder som tilbyr det du trenger. Da kan du bestemme selv hvor du skal reise, men du må

være klar over at sykehusene har forskjellige avtaler med helseregionene og Helfo, og du vil bare få dekket behandlinger som står i avtalen.

Avtalene gjelder fra 2021-2024 for følgende fagområder og leverandører:

Avtaler med Volvat Stokkan i Trondheim og Medi 3 i Ålesund.
Avtalen med Volvat omfatter både dagkirurgiske inngrep og inngrep som krever innleggelse (døgnbehandling). Avtalen med Medi 3 omfatter dagkirurgi. Begge avtalene gjelder fjerning og rekonstruksjon av svulster i ansiktet og på kroppen, brystreduksjoner, operasjoner av overflødig hud på armer og lår, og bukplastikk. Indikasjonsstilling for operasjon og behandlingsprosedyrer skal skje i henhold til retningslinjer for plastikkirurgi i offentlig regi.

Avtaler med Volvat Stokkan i Trondheim og Medi 3 i Ålesund.
Avtalene gjelder dagkirurgiske inngrep i skulder, arm, hånd, kne, ankel og fot. Leverandørene skal følge opp anbefalingene om «kloke valg» og da særlig for inngrep i skulder og kne. Før slike operasjoner gjennomføres, skal annen behandling som fysioterapi og trening som hovedregel være prøvd først.

Avtaler med Aleris Solsiden i Trondheim og Medi 3 i Ålesund.
Aleris har avtale om både kirurgi og søvnutredninger, mens Medi 3 har avtale om kirurgi.

Aleris Solsiden, Medicus og Volvat Stokkan har avtale i Trondheim, og Medi 3 har avtale i Ålesund.
Aleris Solsiden har avtale om brokkirurgi (navlebrokk og lår-/lyskebrokk) og tarmkirurgi (hemoroider og sakralcyster). Volvat og Medi 3 har avtale om karkirurgi (åreknuter).
Aleris Solsiden og Medicus har avtale om endoskopier, som er undersøkelser i mage- og tarmkanal (gastroskopi og koloskopi).

Aleris Solsiden og Volvat Stokkan har avtale i Trondheim.

Aleris har avtale for prostataoperasjoner og andre større urologiske operasjoner. Volvat har avtale for mindre kirurgiske inngrep og utredninger (cystoskopi).

Medi 3 har avtale i Ålesund om operasjoner av grå stær (katarakt og for eventuell etterbehandling med laser.

Du finner alle avtaler med private sykehus på Velg behandlingssted

Alle typer inngrep og behandlinger er listet opp etter emner.

Vi har avtale med disse private rusinstitusjonene som samarbeider tett med helseforetakene våre.

  • Lade Behandlingssenter
    (Avtalen gjelder et bredt spekter av behandling, både poliklinikk, utredning, døgn- og dagbehandling. Flere regionale funksjoner som bl.a. døgntilbud for gravide og småbarnsforeldre; og egen avdeling for pasienter på tvang.)
  • Tyrilistiftelsen
    (Avtalen gjelder behandling for voksne (over 18 år). De fleste pasienter fra Midt-Norge får sin behandling ved avdeling Høvringen i Trondheim eller i Molde.)

Nedenfor er en oversikt over de private røntgeninstituttene som har avtaler med Helse Midt-Norge.

Undersøkelser som omfattes av avtalen med Helse Midt-Norge vil ha samme egenandel som på offentlige sykehus. Pasienten må ha henvisning fra lege eller andre med henvisningsrett.

Trøndelag:
Henvisninger datert fra 1. mai 2018 sendes Evidia i Trondheim.

Møre- og Romsdal:
Henvisninger datert fra 1. juni 2018 sendes Evidia i Ålesund.

Mer om behandling

Snuom Psykisk Helse AS. Behandlingsadresse: Helge Ingstads veg 1, 7600 Levanger (Innherred Helsehus).

Unicare Coperio AS. Flere behandlingsadresser: Levanger, Stjørdal, Trondheim og Molde. Hjemmeside

Medi 3 AS. Egen underenhet for psykisk helsevern barn og unge. Behandlingsadresse: Kongens gate 11, 6002 Ålesund. Hjemmeside

Lukas Stiftelsen/Betania Malvik. Egen underenhet for psykisk helsevern voksne. Behandlingssteder: Betaniavegen 15, 7563 Malvik og Fjordgata 10, 7010 Trondheim. Hjemmeside

Unicare Coperio AS. Flere behandlingsadresser: Levanger, Stjørdal, Trondheim og Molde. Hjemmeside

Medi 3 AS​. Egen underenhet for psykisk helsevern voksne. Behandlingsadresse: Kongens gate 11, 6002 Ålesund. Hjemmeside

Sist oppdatert 14.03.2024