logo Helse Midt-Norge

Vurderingsinstanser rus

Her finner du en oversikt over vurderingsinstanser innen rusbehandling i Helse Midt-Norge. Dersom situasjonen er livstruende kontaktes sykehus på tlf 113.

​Vurderingsinstanser

Helse Møre og Romsdal

 • Rusteamet i Volda,
  Kløvertunvegen 1, 6100 Volda, tlf: 70 05 85 60
 • Rusteamet i Ålesund,
  6026 Ålesund, tlf: 70 16 73 00
 • Ålesund Behandlingssenter,
  Vestmoa 27, 6018 Ålesund, tlf: 70 17 13 00
 • Rusteamet i Molde,
  Bj. Bjørnsonsvei 45-47, 6412 Molde, tlf: 71 12 29 00
 • Rusteamet i Kristiansund,
  Hermann Døhlens veg 1, 6508 Kristiansund, tlf: 71 12 33 35

St. Olavs hospital

 • Psykiatrisk ungdomsteam (PUT),
  Klostergata 46, tlf: 73 53 90 00
 • Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin,
  Klostergata 46, tlf. 06800

Helse Nord-Trøndelag

 • Avdeling for rusrelatert psykiatri,
  7600 Levanger, tlf: 74 09 86 00
 • Avdeling for rusrelatert psykiatri,
  7800 Namsos, tlf: 74 21 54 00

Unntak:


 • Henvisning til legemiddelassistert rehabilitering ved opiatavhengighet skal være utarbeidet gjennom et samarbeid mellom pasient, NAV/sosialtjeneste og fastlege og sendes på egen mal til: Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin St. Olavs hospital avd. poliklinikk for rus, avhengighet og LAR, postboks 654 sentrum, 7406 Trondheim, Tlf: 73 86 28 30.

 Henvisning til LAR.pdf

 

 • Ved vedvarende/alvorlig rusmiddelmisbruk kan fastlege, kommunal oppfølgingsansvarlig eller pasient/pårørende ta kontakt med våre klinikker.
 •  For behandling uten eget samtykke (tvang) fremmer NAV/sosialtjenesten sak til Fylkesnemnda for NAV/sosiale saker.

Dersom situasjonen er livstruende kontaktes sykehus på tlf 113

 

Sist oppdatert 09.11.2021