logo Helse Midt-Norge

Presse

Kommunikasjonsavdelingen bistår med informasjon og kan vise deg til rett person i det regionale helseforetaket. Medievakt kan kontaktes på telefon 468 86 618 eller på mail: info@helse-midt.no

Nyhetstjeneste, abonnement og arkiv

 

Bilder av ledelse og fra virksomheten finner du på

flickr.com

Bildene kan brukes som beskrevet i Creative Commons-lisens

Creative Commons-lisens

 

Vi legger til rette for meroffentlighet. Dette betyr at de aller fleste dokumentene vi har i arkivet vårt er tilgjengelige for publikum.

​​I postjournalen finner du informasjon om alle typer dokumenter. Selve dokumentene er ikke tilgjengelige, men du kan be om å få innsyn ved å fylle ut dette skjemaet.

Helsetjenesten har som følge av det pågående koronautbruddet svært stort arbeidspress hos våre ansatte. Vår viktigste prioritet nå er sammen med helsetjenesten og den øvrige forvaltningen, å bidra til den felles dugnaden vi nå er inne i.
Som en konsekvens av dette kan svar på henvendelser, behandling av saker og innsynsspørsmål, ta noe lengre tid enn vanlig. Dette vil også bety at de frister som er i lovverket vil bli brutt. Helse Midt-Norge RHF beklager dette, men håper på forståelse.
Helse Midt-Norge RHF vil samtidig understreke viktigheten av åpenhet i den situasjonen vi nå er i, og åpenhet vil være førende for vårt arbeid både nå og fremover i tid.

Det er kun postlister som er de siste to årene som ligger tilgjengelig. Om du ønsker å se eldre postlister må du sende en e-post til hmn.postmottak@helse-midt.no

Reglene for innsyn finner du i Offentleglova 

Du kan gjøre fritekstsøk i postjournalene her

Du finner postjournalene her


Styremøtene i Helse Midt-Norge er åpne. Gjennom vår styreadministrasjon ønsker vi å gi deg tilgang til sakspapirer, vedtak og presentasjoner som holdes for styret.

Styreadministrasjon

 

Helseforetakene i Norge er underlagt "Lov om offentlighet" og Helse Midt-Norge legger til rette for prinsippet om meroffentlighet.

Offentleglova

 

  • Styret og administrerende direktør har det overordnede ansvaret for all kommunikasjon. Det er styreleder, administrerende direktør, eller den direktøren som gir myndighet, som uttaler seg til media om overordnede saker som gjelder hele helseforetaket.
  • Seksjonsdirektørene/avdelingsleder/klinikkleder uttaler seg til media om saker som gjelder egen enhet.
    I forbindelse med mediekontakt skal det konfereres med kommunikasjonsdirektør/kommunikasjonsleder eller nærmeste leder.
  • Når enkeltmedarbeidere uttaler seg til pressen skal de klargjøre i hvilken rolle de gir sine uttalelser. Det er en god regel å varsle egen leder om at man har uttalt seg. I kontroversielle saker skal man varsle egen leder eller kommunikasjonsavdelingen før man uttaler seg. Dersom man selv ikke er rett person til å uttale seg er det viktig å yte service ved å vise til kommunikasjonsavdelingen.

 

Mer informasjon om Helse Midt-Norges profil

Profil


 

Sist oppdatert 25.06.2020