logo Helse Midt-Norge

Velkommen til Helse Midt-Norge RHF

Vi sørger for og setter retningen for utviklingen av spesialisthelsetjenesten i vår region.

A doctor talking to a patient

Helseplattformen

Helseplattformen er den første, men også den eneste løsningen som tilbyr en felles plattform for kommune – spesialisthelsetjenester - fastlege - og avtalespesialister.

 

Les om den regionale innføringen av Helseplattformen
A body of water with islands in it

Tarmscreening

Det nasjonale screeningprogrammet for tarmkreft er et offentlig helsetilbud som gis til innbyggere i Norge fra fylte 55 år. Screeningprogrammet har som mål å oppdage tarmkreft tidlig.

Her finner du mer info
Illustrasjonsbilde

Regional utviklingsplan 2023-2026

Regional utviklingsplan er Helse Midt-Norge sin overordnede strategi. Den setter retningen for utviklingen av spesialisthelsetjenesten i vår region og peker på ønsket utvikling på kort sikt og fram mot 2040.
Les om Regional utviklingsplan her
Illustrasjonsbilde

Nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal

Styra for Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge har vedteke eit nytt felles sjukehus for Nordmøre og Romsdal (SNR). Det skal erstatte Molde sjukehus og Kristiansund sjukehus og skal etter planen stå klart våren 2025.

Les om sykehusbyggingen
A body of water with a land with trees and buildings around it