logo Helse Midt-Norge

Forskning er viktig for å utvikle ny kunnskap og bedre kvalitet. Helse Midt-Norge skal være internasjonalt konkurransedyktig. Et bærekraftig helsevesen trenger løsninger som møter framtidas utfordringer. Det krever et samarbeid i regionen, nasjonalt og internasjonalt.

Med forskningsfasiliteter og infrastruktur menes utstyr, ressurser og andre tjenester som forskningsmiljøene bruker til å utføre forskning innenfor sine respektive fagområder.

Dette omfatter blant annet vitenskapelig utstyr, vitenskapelige databaser og samlinger, og strukturert vitenskapelig informasjon som muliggjør forskning. Forskningsinfrastrukturer kan være samlet på ett sted, distribuert i nettverk, eller som egne enheter for forskning.

 

Regionalt infrastrukturutvalg har laget et veikart for forsknings- innovasjons- og utdanningsinfrastruktur i Midt-Norge. Veikartet skal kartlegge og holde løpende oversikt over eksisterende infrastruktur, slik at det i neste omgang kan fremme samarbeid og strategiske valg knyttet til infrastruktur for forskning, innovasjon og utdanning i Midt-Norge.

Veikartet finner du her:

2022-08 Veikart for forsknings- innovasjons- og utdanningsinfrastruktur i Midt-Norge.pdf

 

Nyheter om forskning og innovasjon

    Last updated 3/18/2024