Hopp til innhold
logo
Et nærbilde av et stetoskop på et bord

Fagledernettverk

  

Fagledernettverkene er en viktig arena som skal gi grunnlag for samordning mellom spesialisthelsetjensten, kommuner og fastleger.

De ble etablert i 2012 forå bidra til å utvikle felles standardiserte pasientforløp i helseregionen.

Fagledernettverkene er delt inn etter ulike diagnoser/medisinske fagområder og er satt sammen av fagpersoner med lederfunksjon i helseforetekene i Midt-Norge. Nettverkene krysser grensene for de tradisjonelle fagspesialiseringene og de skal også understøttes av regionale ressursgrupper med særskilt kompetanse.

Mandat fagledernettverk Helse Midt-Norge RHF (2019)

Felles arbeidsområde (SharePoint) for fagledernettverk og andre nettverk for faglig utvikling i regionen
​(kun tilgjengelig for ansatte i foretaksgruppen)


Sist oppdatert 02.09.2021
Fant du det du lette etter?