logo

Tildeling av pasientsikkerhetsmidler for 2023-2024

Helse Midt-Norge RHF lyste i høst ut inntil 4 mill. kroner til pasientsikkerhetsprosjekter i helseforetakene i regionen. Totalt 14 prosjekter har fått midler til bruk i 2023-2024 - se hvilke her:

Illustrasjonsbilde fra en operasjonssal
Pasientsikkerhetsprosjekter tildeling 2023
Prosjekttittel ​Klinikk ​Sum
​Helse Møre og Romsdal
Oppgaveglidning apotektekniker på sengepost - 4 pilotprosjekter fordelt på samtlige fire sykehus i regionen ​​Medisinske sengeposter i Kristiansund, Molde, Ålesund og Volda

350 000 kr pr. prosjekt


​Barn og unges helseteneste i Møre og Romsdal Klinikk for psykisk helse og rus 290 000
​Opplæring i legemiddelsamstemming for LIS1 med følgevakt av farmasøyt i sengepost Klinikk Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal - Avdeling for kirurgi og akuttmedisin (Molde) 18 500
Pasientsentrert helsetjenesteteam for eldre skrøpelige Klinikk Ålesund - Medisinsk avdeling 350 000
​St. Olavs hospital
Sikre datakvalitet i registerarbeid Kvarus ​Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin 350 000
Digital teknologi i formidling av behandlingsinformasjon til de eldste pasientene ​Klinikk for hjertemedisin ​350 000
​Unik enkeltsporing av kirurgisk utstyr i Helse Midt-Norge Divisjon St. Olavs driftsservice 300 000
Helse Nord-Trøndelag
​Bedre pasientinformasjon og kompetanseheving innenfor barneanestesi ​Klinikk for kirurgi, Levanger ​150 000
​Sikker legemiddelflyt for operasjonspasienten etter innføring av HP ​Klinikk for kirurgi, Namsos ​100 000
​Dialogbasert inntak og utskriving - BUP og kommune​ ​Klinikk for kvinne, barn og familie, avdeling BUP 300 000
​​Implementering av digitale verktøy til oppfølging av premature og syke nyfødte ​Klinikk for kvinne, barn og familie - Barne- og ungdomsposten, seksjon Nyfødtmedisin 350 000​

Les nyhetssak om tildelingen​.​​

Prosjektledere vil få tilsendt tildelingsbrev innen 1. januar 2023.

Ved spørsmål, ta kontakt med:

Sist oppdatert 15.12.2022