logo Helse Midt-Norge
Et nærbilde av en mikrofon

Prioritering

Prioritering i spesialisthelsetjenesten er helt nødvendig. Her finner du mer informasjon om hvordan og hvorfor.

Det finnes veiledere, tabeller og kurs for prioritering i spesialistheletjenesten. Du finner mer informasjon på Helsedirektoratet sine sider:

Prioritering

 

Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten skal bidra til åpenhet, bevissthet og kunnskap om prioritering i helse- og omsorgstjenesten.

Nasjonalt råd for prioritering

 

Alle kan levere inn forslag på metoder de ønsker vurdert på nasjonalt nivå.

De regionale helseforetakene beslutter i fellesskap hvilke metoder som kan tas i bruk på nasjonalt nivå. Beslutningene fattes av Beslutningsforum for nye metoder basert på metodevurderinger gjort av Statens Legemiddelverk eller Kunnskapssenteret.

Beslutninger som tas av Beslutningsforum for nye metoder skal koordineres med de nasjonale faglige retningslinjer.

Nasjonalt system for innføring av nye metoder har egne nettsider:

Nye metoder


 

På helsenorge.no sine sider finner du mer informasjon om

Fristbrudd

 

Sist oppdatert 15.02.2016