logo Helse Midt-Norge
Et nærbilde av et forstørrelsesglass

Utredning om helseforetaksstrukturen i Trøndelag

Målet med er arbeidet er å styrke tjenestetibudet og kvaliteten på pasientbehandlingen for befolkningen i Trøndelag. Eventuelle endringer i helseforetaksstrukturen vil komme som en følge av dette.

4. februar 2021 vedtok styret for helse Midt-Norge RHF å sende prosjektrapporten ut på høring og innspillsrunde før den legges fram for beslutning i juni 2021. Høringsperiode vil være fra 1. mars 2021 til 1. juni 2021.

Høringsbrevet ble sendt ut den 15. februar. Alle hørings​svar kan leses nederst på denne siden.​I forbindelse med regionreformen og sammenslåingen av Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommune er det reist spørsmål om dette burde få konsekvenser for de to helseforetakene St Olav HF og Helse Nord-Trøndelag HF.

Prosjektet har utredet fordeler og ulemper ved en eventuelt ny helseforetaksstruktur med en klar forutsetning om at både det desentraliserte tilbudet i regionen og det spesialiserte tilbudet skal videreutvikles og styrkes. Dette innebærer at både det høyspesialiserte tilbudet ved St. Olavs hospital og dagens desentraliserte spesialisthelsetilbud med akuttsykehusene i Namsos og Levanger skal bestå.

I uke 2 2021 leverte prosjektgruppa sin rapport der et flertall av medlemmene (24 av totalt 29 deltagere) ikke anbefaler sammenslåing/fusjon av St. Olavs hospital HF og Helse Nord-Trøndelag HF - men heller styrket samhandling mellom St. Olavs hospital HF og de andre helseforetakene i Helse Midt-Norge.

Allerede i november 2019 varslet administrerende direktør i Helse Midt- Norge Stig Slørdahl og styret i HMN at de ønsket en utredning om sammenslåing av de to helseforetakene.  Noe som gjenspeiles i vedtaket fra styret i Helse Midt-Norge RHF.

Les hele vedtaket her

Via denne lenken kan du lese prosjektplanen (PDF)

Nedenfor kan du lese presentasjonen som ble lagt fram for Adminstrativt samarbeidsutvalg (ASU) 16. oktober 2020 mellom kommunene i tidligere Sør-Trøndelag og i St. Olav hospitals s opptaksområde:

Presentasjon helseforetaksstruktur (PDF)

Prosjektgruppen er bredt sammensatt fra helseforetakene, fra kommunehelsetjenesten, fra arbeidstakerorganisasjonene, verneombud og RHF. Ekstern prosjektleder for arbeidet er Bjarte Reve fra Considium. Se oversikt over alle styre- og prosjektgruppemedlemmer i prosjektplanen ovenfor.    Sist oppdatert 09.11.2021