logo

30 innovasjonsprosjekter får til sammen nærmere 19 mill. kr

Vi deler ut nesten 19 millioner kroner til innovasjonsprosjekter som skal komme helsen vår til gode.

Publisert 20.12.2021
Illustrasjon av et hjerte

Det var i år to parallelle utlysninger av innovasjonsmidler fra Helse Midt-Norge RHF:

 • Nye innovasjonsprosjekter ved eget helseforetak
  • Produkt
  • Tjeneste
 • Overføring av innovasjon mellom helseforetak

Sistnevnte punkt – overføring av innovasjon mellom helseforetak – er en ny kategori. Her kunne det søkes om maks 250 000 kr, og det ble ikke stilt krav om egeninnsats fra helseforetaket.

66 innovasjonssøknader ble videresendt til vurderingskomiteene, og hele 30 av disse søknadene får tildelt innovasjonsmidler fra HMN RHF: 19 til St. Olavs hospital HF, sju til Helse Møre og Romsdal HF og fire til Helse Nord-Trøndelag HF.

Komiteene har gitt tilbakemelding på at det har vært veldig spennende å lese søknadene og at de er imponerte over innovasjonsaktiviteten i helseforetakene.

Totalt tildeles det 18,65 millioner kroner til innovasjonsprosjekter.

Se oversikt over alle tildelingene her

Komiteene som har stått for den faglige vurderingen og utarbeidet innstillingen:

For produktinnovasjon:

 • Kristian Onarheim, assisterende fagdirektør, HMN RHF (leder av komiteen)
 • Christian Skattum, leder av innovasjonsavdelingen OUS
 • Siri Bye Guldbækhei Johansen, Innovasjon Norge

For tjenesteinnovasjon:

 • Bjørn Våga, avdelingsleder prosjekt og digitalisering, Hemit (leder av komiteen)
 • Kjersti Grønning, forskningssjef, HNT
 • Johan Fredrik Skomsvoll, medisinskfaglig rådgiver, STOLAV
 • Odd Arne Maridal, IKT-sjef, HMR
 • Pål Romundstad, professor, MH-fakultetet, NTNU
 • Hilde Alvseike, seksjonsleder innovasjon, Helse Vest IKT

Fra RBU var det oppnevnt to brukerrepresentanter som har bidratt i vurdering av tjenesteinnovasjonssøknader: Torbjørn Akersveen og Bjørnar Lien

Endelig tildeling er vedtatt av fagdirektør Björn Gustafsson. ​