logo

Brukerorganisasjoner: utlysing av midler for 2022

Jobber organisasjonen din for å skape helsefremmende aktivitet? Nå lyser vi ut midler som dere kan søke på innen 1. desember

Publisert 01.10.2021
Sist oppdatert 23.11.2021
En person iført hettegenser

Tilskuddene utlyses 1. oktober hvert år og har fast søknadsfrist 1. desember. Det er bare brukerorganisasjoner som har tilhørighet i Trøndelag og Møre og Romsdal som kan søke.

Retningslinjene for tildeling er laget i samarbeid med Regionalt brukerutvalg for Helse Midt-Norge RHF.

Søknadsskjema​

Det elektroniske søknadsskjemaet kan ikke mellomlagres, men vi har laget et kladdeskjema som du kan bruke til å samle alle opplysninger før du fyller ut søknadsskjemaet.

Her finner du søknadsskjemaet

Infomøte 18. oktober 2021

Vi vil gjerne invitere til et kort infomøte for alle brukerorganisasjoner den 18. oktober kl 13:00.

Her vil vi gi tips til hvordan skrive en god søknad, presisere retningslinjene om noen synes de er uklare, gi tips om hvordan noen brukerorganisasjoner har løst utfordringene med nedstengning og prøve å svare spørsmål.

Møtet ble gjennomført som planlagt, men med store tekniske problemer. Opptaket er derfor ikke tilgjengelig. All nødvendig informasjon ligger søknadsskjemaet og i presentasjonen som du finner her (PDF)​.

Har du spørsmål om utlysningen kan du sende en epost til postmottak@helse-midt.no

Fikk du støtte til aktiviteter i 2021?

Om du fikk støtte til inneværende år skal du rapportere inn hva pengene ble brukt til samtidig som du søker om midler for neste år.

Fikk du støtte og ikke skal søke om midler for 2021 må du rapportere inn for aktiviteten i 2021 på et eget skjema som du finner her​.

For 2021 ble det fordelt ca 8 millioner kroner. I tillegg flikk flere organisasjoner overført ubrukte midler fra 2020 til 2021.
Oversikten over hvilke organisasjoner som fikk midler finner du her (PDF)​​