logo Helse Midt-Norge

Diskuterer prioriteringer og nye metoder i helsetjenesten

Stig Slørdahl og Veronika Barrabes diskuterer hva som skal til for å sikre pasienter rask tilgang til nye effektive metoder i helsetjenesten i ny podkast.

Publisert 21.05.2021
Foto av Stig Slørdahl

- Den vanskeligste delen av jobben min er å være med i Beslutningsforum for nye metoder, sier Stig Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF.

- Jobben vår er å avgjøre hva vi skal prioritere inn og ut av helsetjenesten. Vi tar avgjørelser på gruppenivå, men er veldig klar over at dette gjelder enkeltindivid som har forhåpninger om bedre helse og bedre livskvalitet. Hvis vi skal ha en likeverdig helsetjeneste i Norge, må vi gjøre prioriteringer på tvers av pasientgrupper og sikre at vi har en likeverdig helsetjeneste i hele landet, sier Slørdahl.

Sitatene er hentet fra podkasten Helsedebatten der temaet nettopp er behovet for prioriteringer og innføring av nye innovative metoder i helsetjenesten. 

Under evaluering

Er myndigheter og legemiddelindustrien enige i hva som skal til for å sikre pasienter rask tilgang til nye effektive metoder innenfor en fortsatt offentlig finansiert bærekraftig helsetjeneste? spør Bjarne Håkon Hanssen og Mette Nilstad fra Kruse Larsen som leder podkasten.

Bakgrunnen for tematikken er at systemet for nye metoder nå blir evaluert.

Hvordan oppleves det å være en av de som bestemmer hvilke legemidler norske pasienter kan få tilgang til? Hvorfor er legemiddelindustrien opptatt av at prisene skal være hemmelige? spør podkasten, som i tillegg til Slørdahl har invitert Veronika Barrabes, styreleder i Legemiddelindustrien (LMI) og leder av Novartis Norge.

Prosessen med godkjenning

På spørsmål om hva som gjør at et legemiddel blir godkjent, svarer Slørdahl følgende:

- Alle kan melde inn nye metoder og legemidler til systemet, og så blir det tatt stilling til om det skal gjøres en metodevurdering. Det som er viktig når vi eventuelt skal godkjenne et nytt legemiddel, er for det første at det må være dokumentert at det har effekt. Risikoen ved å bruke det må være akseptabel og stå i forhold til nytten og effekten.

- Vi stiller oss spørsmål som: Hvor alvorlig er sykdommen? Hvor mange gode leveår tapes hvis man har sykdommen – og hvor mange gode leveår kan gruppa få med legemidlet? Hva er ressursbruken? Dette må veies opp mot hverandre. Vi må være sikre på at gevinsten er større enn det som eventuelt må prioriteres bort. Vi har en gitt mengde penger, og hver gang vi sier ja til noe, må pengene hentes fra andre deler av spesialisthelsetjenesten, forklarer Slørdahl.

Podkasten kan du høre på denne nettsiden. Den er også tilgjengelig hos, Spotify, Apple Podcasts eller Google Podcasts.