logo Helse Midt-Norge

Foreslår utvidet låneramme

Styret for Helse Midt-Norge RHF skal torsdag 4. februar ta stilling til forslag om utvidet låneramme for bygging av Sykehuset Nordmøre og Romsdal (SNR). Innstillingen er i tråd med vurderingen gjort av Helse Møre og Romsdal HF og innebærer en total økonomisk ramme på 5,95 milliarder kroner for prosjektet.

Publisert 28.01.2021
Sist oppdatert 30.04.2023
Folk som går på en sti foran en bygning

Saken om utvidet låneramme fremmes fordi styret for Helse Møre og Romsdal HF har avbestilt kontrakten med Skanska Norge AS og konkludert med at kostnadene blir høyere enn opprinnelig forutsatt. SNR-prosjektet har vært gjennom flere runder der areal er redusert og byggkvaliteter er bearbeidet. Og det anbefales nå at styret for Helse Midt-Norge RHF slutter seg til at SNR skal gjennomføres med de funksjoner og etter det konsept som er utviklet gjennom samhandlingsfasen. 

Saksframlegget og analysen som Helse Midt-Norge RHF har lagt til grunn, bygger på at lånerammen for SNR utvides med inntil 590 millioner kroner og at Helse Møre og Romsdal HF bidrar med minimum 220 millioner kroner i økt egenfinansiering.
Helse Midt-Norge RHF er opptatt av å sikre tilstrekkelige styringsrammer på alle nivå i prosjektet. Finansieringen innebærer derfor avsetninger både regionalt og for helseforetaket. Den økte kostnadsrammen for SNR kan føre til at andre prioriterte investeringer må forskyves og Helse Møre og Romsdal skal derfor gjennomføre en ny bærekraftsanalyse som legges til grunn for arbeidet med langtidsbudsjettet. Forslaget som det regionale styret nå tar stilling til innebærer et styringsmål for SNR-prosjektet på 5,35 milliarder kroner (P50). Kostnader utover dette vil kreve styrebehandling og det forutsettes tett oppfølging av prosjektet.

- At vi lykkes med SNR er av stor betydning for å utvikle og styrke helsetilbudet til befolkningen. Det er beklagelig at utbyggingen er forsinket, men gjennom å avklare de økonomiske rammene nå bidrar vi til å sikre framdrift og det nyoppnevnte prosjektstyret kan gå videre med å forberede anbudsrunder for de ulike delene av SNR, sier adm.dir. Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge RHF.

Her finner du sakspapirene til styremøte 3. og 4. februar: 
Her kan du følge styremøtet:
Lydoverføring 3. februar - Dag 1 (oppstart 17.00): https://youtu.be/tXvfDx9k6tY
Lydoverføring 4. februar - Dag 2 (oppstart 10.00): https://youtu.be/nxOKCwOXVI4