logo Helse Midt-Norge

Helse Midt-Norge RHF er med når det skal skapes et innovasjonsdistrikt i verdensklasse

Trondheim Tech Port har mål om skape et innovasjonsdistrikt i verdensklasse. En rekke nasjonale og internasjonale aktører med, i tillegg til Helse Midt-Norge.  

Publisert 11.10.2021

​I Trondheim har det lenge vært fostret fremragende forskning, nye teknologier, industrier og selskaper. Nå er Helse Midt-Norge blitt en del av en ny storstilt innovasjonssatsing gjennom nye Trondheim Tech Port.

Det er noen av Norges tyngste aktører som står bak satsingen, og målet er økt innovasjonskraft, nye industrier, bedre tjenester og nye selskaper – et grep som skal sikre at Trondheim tar steget opp i verdenseliten innen 2030.

Trondheim Tech Port er et resultat av at de to organisasjonene Technoport og «Innovasjonsdistrikt Elgeseter» i sommer ble til én. Resultatet er en satsing med internasjonale ambisjoner og med høye krav til flere nye arbeidsplasser og bedre tjenester.

Bred deltakelse

Administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF, Stig Slørdahl, er nyvalgt styremedlem. I tillegg til Helse Midt-Norge RHF er følgende aktører med: Trøndelag fylkeskommune, NTNU, Trondheim Kommune, SINTEF, Equinor, Innovasjon Norge, St. Olavs Hospital, SpareBank 1 SMN, Adresseavisen, SIT, Studenttinget og Trondheimsregionen.

Samfunnsutfordringene, omstillingen av arbeidslivet og betydningen av ny teknologi krever sammenkobling av ulike sektorer for å finne nye løsninger. Det tverrsektorielle eierskapet er et godt bevis på at aktørene anerkjenner utfordringene og ønsker å være med på å øke den nasjonale innovasjonstakten. Et nytt offentlig og privat samarbeid er med dette sjøsatt.  

- Endelig tar vi et solid grep i Trondheim for å øke innovasjonskraften vår på tvers av sektorer. Innovasjon krever samarbeid og fasilitering. Med Trondheim Tech Port får vi tydelig kraft og fart i arbeidet. Det er unikt at så mange nasjonale aktører er med på satsingen, og det er en stor anerkjennelse av Trondheims posisjon – både i Norge og verden – når så mange vil være med, sier Karianne Tung, daglig leder Trondheim Tech Port, til Trondheim kommune.​

Lenke til selve lanseringen: Trondheim Tech Port er klar for verden

Trondheim Tech Port

En forening med mål om å skape et innovasjonsdistrikt i verdensklasse for en bærekraftig fremtid. 

Har som hovedmål at innen 2030 skal Trondheim være Europas teknologihovedstad og Trøndelag være Europas fremste innovasjonsregion.

Vil ha 8 ansatte og et budsjett på ca. 10 millioner kr. 

Lanseres nasjonalt og internasjonalt i løpet av oktober 2021.

Skal jobbe med 3 virksomhetsområder: 

Innovasjon: Trondheim Tech Port skal fasilitere innovasjonsprosesser og skape arenaer som kobler innovasjonsaktører.

Identitet: Trondheim Tech Port skal bygge innovasjonsidentitet for å tiltrekke seg flere studenter, bedrifter, talenter og kapital.

Infrastruktur: Trondheim Tech Port styrker infrastruktur som bidrar til innovasjonsaktivitet og byliv.

Kilde: Trøndelag fylkeskommune

Styret i Trondheim Tech Port består av:

Tor Ulleberg, Equinor, Styreleder

Toril Hernes, NTNU, nestleder

Alexandra Bech Gjørv, SINTEF, Styremedlem

Stig Slørdahl, Helse Midt-Norge RHF, Styremedlem

Astrid Undheim, SpareBank 1 SMN, Styremedlem

Erik Haugane, industrigründer, Styremedlem

Berit Rian, Næringsforeningen i Trondheimsregionen, Styremedlem

Bård Eidet, Trondheimsregionen, Styremedlem

Dorthe Stensvold, NTNU, Styremedlem

Erlend Solem, Trøndelag fylkeskommune​