logo Helse Midt-Norge

Hvordan skape gode helsefellesskap?

Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH) inviterer til digital utgave av Helsefelleskapsskonferansen.

Publisert 23.04.2021
Sist oppdatert 30.04.2023

Hvordan skape gode helsefellesskap? Det er spørsmålet på den digitale utgaven av Helsefellesskapskonferansen, som blir arrangert som et dagsmøte 3. juni.

Målet med konferansen er å lage en arena for å dele erfaringer, for en mer sammenhengende helse- og omsorgstjeneste.

Blant innleggsholderne er Anne Grethe Erlandsen, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Tom Christian Martinsen, viseadministrerende direktør ved St. Olavs Hospital og Astrid Nylenna, fagdirektør, programleder oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan hos Helsedirektoratet.

Les mer og meld deg på på NSHs nettsider

Vil du motta nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge RHF en gang i uka? Meld deg på her