logo Helse Midt-Norge

Ja til utvidet låneramme

Styret for Helse Midt-Norge RHF har sagt ja til utvidet låneramme for bygging av Sykehuset Nordmøre og Romsdal (SNR). Vedtaket innebærer en total økonomisk ramme på 5,95 milliarder kroner for prosjektet.

Publisert 04.02.2021
Sist oppdatert 09.02.2021

​- At vi lykkes med SNR er av stor betydning for å utvikle og styrke helsetilbudet til befolkningen. Vedtaket gjør at Helse Møre og Romsdal nå kan gå videre med å realisere sykehusplanene, sier styreleder Tina Steinsvik Sund i Helse Midt-Norge RHF.

Styret har sluttet seg til at SNR skal gjennomføres med de funksjoner og etter det konsept som er utviklet gjennom samhandlingsfasen. Lånerammen for SNR utvides med inntil 590 millioner kroner og Helse Møre og Romsdal HF må bidra med minimum 220 millioner kroner i økt egenfinansiering.