Hopp til innhold
logo

Lyser ut regionale forskningsmidler til prosjekter i 2022

Vi lyser ut regionale forskningsmidler fra Helse Midt-Norge RHF til medisinske og helsefaglige prosjekter for oppstart i 2022. Søknadsfrist er 1. juni klokken 15.00.

Publisert 22.04.2021
Sist oppdatert 30.04.2023
Foto av to forskere på lab

Hvert år lyser Helse Midt-Norge RHF ut om lag 60 millioner kroner til forskningsprosjekter innen medisin og helse i regionen. Årets utlysning er nå tilgjengelig på våre nettsider.

Det er Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon (Samarbeidsorganet) som lyser ut forskningsmidlene. Utlysningen er åpen for ansatte i helseforetakene i regionen, og for ansatte ved universiteter/høyskoler og private aktører i samarbeid med helseforetak.

Tildeling vedtas av Samarbeidsorganet i november.

Ulike søknadskategorier

Det lyses ut forskningsmidler innenfor følgende søknadskategorier:

1. Stipend

  • Doktorgradsstipend, kjent kandidat
  • Doktorgradsstipend, ukjent kandidat
  • Postdoktorstipend
  • Forskerstipend
  • Innovasjonsrettet doktorgradsstipend, kjent kandidat
  • Innovasjonsrettet doktorgradsstipend, ukjent kandidat
  • Innovasjonsrettet postdoktorstipend - Innovasjonsrettet forskerstipend

2. Prosjektmidler

3. Utenlandsopphold

Søknadsfrist er 1. juni klokken 15.00.

Stipendstillingene har en varighet på inntil 3 år og det kan søkes om ekstra driftsmidler og ekstra midler for utenlandsopphold i alle stillingskategorier. Det er den ansettende institusjon som er ansvarlig for å følge gjeldende lover-, forskrifter- og avtaleverk for tilsetting av kandidater i stipendstillinger som er bevilget av Samarbeidsorganet. I dokumentet «Retningslinjer krav og vilkår for søknadskategoriene» finner du gjeldende føringer for søknadskategoriene.

Ønsker Helseplattformen-prosjekt

I utlysningen heter det at søknadene forventes å falle innenfor et eller flere av de aktuelle satsingsområdene, men det oppfordres særskilt til å søke om forskningsprosjekter knyttet til Helseplattformen.

Les hele utlysningen på Samarbeidsorganets nettsider

Info til deg som skal søke midler

Har du spørsmål, kan du kontakte sekretariatet for Samarbeidsorganet: samarbeidsorganet@mh.ntnu.no 

Fant du det du lette etter?