logo Helse Midt-Norge

Oppfriskningsvaksinering av helsepersonell i spesialisthelsetjenesten

Helse Midt-Norge har fått tilgang på 6850 doser med koronavaksine. Disse er tiltenkt som en tredje dose til helsepersonell i spesialisthelsetjenesten i regionen.

Publisert 12.11.2021
Sist oppdatert 22.12.2021
Foto av sykepleier med sprøyte

​Gjennom behandling, pleie eller omsorg har helsepersonell i spesialisthelsetjenesten tett kontakt med pasienter med høy risiko for alvorlig forløp av covid-19. Derfor skal denne gruppen nå tilbys oppfriskningsdose med koronavaksine.

Helse Midt-Norge har fått tilgang på 6850 doser vaksine som blir distribuert ut helseforetakene via Sykehusapotekene som forrige gang.

Saken var oppe i regionalt fagdirektørmøte fredag 12. desember, og utrullingen av vaksinene blir satt i gang så snart som mulig etter Folkehelseinstituttets retningslinjer. Vaksinedosene fordele​s etter størrelse på de ulike helseforetakene, og følger stort sett den samme utrullingen som ved dose én og to.

Det vil imidlertid være grupper av helsepersonell som ble høyt prioritert for primærvaksinasjon grunnet kapasitetskritisk funksjon, som ikke faller inn under oppfriskingsvaksinasjonen i denne omgang.

Oppfriskningsdosen anbefales gitt med et minimumsintervall på seks måneder etter dose to.