logo Helse Midt-Norge

Regional brukerkonferanse 2021

Regionalt brukerutvalg arrangerer sin årlige konferanse om brukermedvirkning i helse- og velferdstjenesten.

Publisert 28.09.2021
Sist oppdatert 21.10.2021
Foto fra en konferansesal

​Konferansen finner sted tirsdag 9. og onsdag 10. november 2021.

Det blir oppstart tirsdag 11.30 med lunsj, mens konferansen avsluttes til lunsj dagen etter. Sted er Scandic Hell Hotell, Værnes, Stjørdal.

Tema dag 1: Psykisk helse                                                                    

Tirsdag 9. november 2021
Kl. 11.30-12.30

Lunsj

 

 
Kl. 12.30-12.40Velkommen Snorre Ness, leder Regionalt brukerutvalg (RBU)

Kl. 12.40-13.15

 

Utfordringsbilde psykisk helse

Nasjonale føringer og regionale utfordringer

 

Ragnhild Johansen, assisterende fagdirektør Helse Midt-Norge RHF

 

Kl. 13.15-14.00

 

Utviklingsprosjekt

«Hvordan kan aktørene i helsevesenet arbeide for å oppnå trygg overføring, verdig bosetting og godt samfunnsvern for pasienter med psykiske lidelser og voldsrisiko?»

Antje Daniela Gross-Benberg, avdelingssjef St. Olavs hospital HF og Siv Iren Stormo Andersson, kommunalsjef Kristiansund kommune

 

Kl. 14.00-14.30

Pause

 

 

Kl. 14.30-15.00

 

Pakkeforløp psykisk helse

 

Marian Ådnanes, seniorforsker Sintef Digital, avd. helse

 

Kl. 15.00-15.30

 

Helhetlige pasientforløp innen PH

Opplevelser fra pasientperspektiv

 

Hege Hafstad, ADHD Norge og Vårres Regionalt Brukerstyrt senter

Kl. 15.30-16.00

 

God brukermedvirkning i PH og TSB

Skille mellom brukerrepresentant og erfaringskonsulent

 

Jens Solem, RBU og Perka Eriksen, erfaringsmedarbeider Lade Behandlingssenter

Kl. 16.00-16.45

 

Gruppearbeid: Refleksjoner rundt tema psykisk helse

  • Unge voksne
  • Koronapandemien
  • Utenforskap

 

 
Kl. 16.45-17.00OppsummeringSnorre Ness, leder Regionalt brukerutvalg
 Kulturelt innlegg 
Kl. 19.00

Felles middag

 

 

 

Tema dag 2: Rehabilitering

Onsdag 10. november 2021
Kl. 08.30-09.30

Administrerende direktørs orientering

Dialog om aktuelle saker

 

Stig Slørdahl, adm.dir.

Helse Midt-Norge RHF

Kl. 09.35-09.40

 

 

Introduksjon rehabilitering

 

Snorre Ness, RBU og Torbjørn Akersveen, RBU

Kl. 09.40-10.10

 

Hva er habilitering og rehabilitering? 

 

Sigmund Gismervik, klinikksjef St. Olavs hospital HF, leder Regionalt fagnettverk for fysikalsk medisin og rehabilitering
   

Kl. 10.10-10.25

 

Brukererfaring med rehabilitering 

Torbjørn Akersveen, RBU

 

Kl. 10.25-10.45

Pause

 

 

Kl. 10.45-11.15

 

Rehabiliteringstilbud i Midt–Norge

 

Tore Jo Nilsen, senior­rådgiver Helse Midt-Norge RHF

Kl. 11.15-11.45

 

Regional vurderingsenhet (RVE)

 

Anne Kristine Vevelstad, leder RVE/HMN og Elin Marita Segtnan Ytterstad, overlege fysikalsk medisin

Kl. 11.45-12.15

 

Forutsetninger og muligheter for samhandling på bruker, utøvernivå med helsefellesskap og Helseplattformen som redskap

 

Lene Stene Salberg, samhandlingsleder for kommune­ne i søndre del av Trøndelag

Kl. 12.15-12.50

 

Norge trenger en rehabiliteringsreform

 

Lilli Ann Elvestad, general­sekretær FFO

 

Kl. 12.50-13.00

 

Oppsummering og avslutning av konferansen

 

Snorre Ness, leder

Regionalt brukerutvalg

 

Kl. 13.00

Lunsj

 

 

Med forbehold om endringer.

​Reisen til konferansen dekkes av det lokale brukerutvalget eller brukerorganisasjonen. Opphold fra tirsdag til onsdag dekkes av Regionalt brukerutvalg.

Påmeldingsfrist: 18. oktober 2021

Lenke til påmelding Regional brukerkonferanse 2021:

https://response.questback.com/helsemidtnorge/vlrjjv4agv