logo Helse Midt-Norge

Se hvordan InnoMed hjalp Helse Nord-Trøndelag HF med prosessveiledning

Se hvordan InnoMed har hjulpet Helse Nord-Trøndelag HF i et prosjekt om medisinsk avstandsoppfølging. Neste frist for å søke om prosessveiledning fra InnoMed er 3. desember.

Publisert 25.11.2021
Foto av symboler Innomed

​InnoMed tilbyr prosessveiledning til innovasjonsprosjekter i kommuner og sykehus. Fire ganger i året er det mulig å søke om prosessveiledning fra InnoMed. Årets siste søknadsfrist er 3. desember.

Det vil bli prioritert å gi prosessveiledning til prosjekter som faller inn under InnoMeds strategiske satsningsområder for 2021.

Det er en forutsetning at prosjektets tematikk har relevans for andre helseforetak og kommuner, og at søknaden om prosessveiledning kommer fra kommune og/eller helseforetak. 

InnoMeds strategiske satsningsområder for 2021 er: 

 • Digital hjemmeoppfølging og hjemmesykehus
 • Utvikling av tjenester til pasientgruppene i nasjonal helse- og sykehusplan:
  • Barn og unge
  • Personer med kroniske lidelser
  • Personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer
  • Skrøpelige eldre

Les om søknadskriterier og annen relevant info på InnoMeds nettsider​.

Avstandsoppfølging i Helse Nord-Trøndelag

Et av prosjektene der InnoMed har bistått med prosessveiledning det siste året, har vært for å prøve ut hjemmedialyse for pasienter med nyresvikt i Helse Nord-Trøndelag.

Prosjektet benytter Re:Balans, et sensorplaster hvor vanninnholdet hos pasient måles kontinuerlig. Prosjektet tar utgangspunkt i pasienter med alvorlig nyresvikt som ønsker å få dialysebehandling hjemme.

Det er ønskelig å se på hvordan den teknologiske utviklingen legger til rette for mer hjemmebasert helsehjelp og hvordan det påvirkere samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommuner.

InnoMed skal bistå med følgende:

 • Bistå prosjektgruppen med å komme i gang med utprøving av pasientforløp med bruk av avstandsoppfølging for å måle væskebalanse ved hjemmedialyse
 • Støtte i å gjennomføre aktørkartlegging og kartlegge nåværende rutiner og arbeidsprosesser rundt hjemmedialyse
 • Bistå prosjektgruppen med å strukturere og sammenstille arbeid og prosjektgruppen for videre arbeid med utprøving

Vil du vite mer om hva InnoMed kan bidra med inn i ditt prosjekt, ta kontakt med en av deres rådgivere.

Se flere innovasjonshistorier fra InnoMed her