logo

Skal undersøke erfaringen med helsetjenestene

40.000 innbyggere i Trøndelag og Møre og Romsdal får i løpet av desember og januar invitasjon til å delta i Innbyggerundersøkelsen. 

Publisert 17.12.2021
Sist oppdatert 04.01.2022
Illustrasjon av tre skjermer

Nå skal erfaringene med bruk av digitale helsetjenester kartlegges gjennom Innbyggerundersøkelsen.

​Skal ta i bruk en ny innbyggerportal

Bakgrunnen for utsendelsen av Innbyggerundersøkelsen er at helsetjenestene i Midt-Norge tar i bruk en ny innbyggerportal som heter HelsaMi. Den nye portalen for digitale helsetjenester blir tilgjengelig for innbyggere i Trøndelag i 2022 og i Møre og Romsdal i 2023. Her vil pasienter og brukere få tilgang til egne helseopplysninger, og mulighet til å kommunisere med helsetjenestene.

​Forbedring av helsetjenestene

Målet med innbyggerundersøkelsen er å få et helhetlig bilde av hvordan pasienter og brukere opplever dagens helsetjeneste basert på egne erfaringer. Undersøkelsen vil spørre om alt fra hvor misfornøyd eller fornøyd man er med helsetjenestene når det gjelder tilgang på egne helseopplysninger, og hvor enkelt det er å komme i kontakt med helsetjenestene. Det er frivillig å delta, men kommune- og spesialisthelsetjenesten oppfordrer alle som blir invitert til å svare på undersøkelsen.

Svarene har betydning for hvordan helsetjenestene kan forbedre seg, og vil være nyttige innspill for å kunne tilby pasienter og brukere et best mulig helsetilbud i fremtiden.

Respondentene trekkes fra folkeregisteret og vil være innbyggere i de kommunene som skal innføre Helseplattformen eller i opptaksområdet til sykehusene i Midt-Norge. Alle som mottar undersøkelsen kan delta uavhengig av hvor mye kontakt man har hatt med helsetjenestene. Både egen erfaring og pårørendeerfaring er viktig. Selve undersøkelsen gjennomføres som en nett-undersøkelse og respondentene vil få en invitasjon via HelseNorge eller digital postkasse.

Innbyggerundersøkelsen gjennomføres av Helse Midt-Norge i samarbeid med Trondheim kommune.

​Personvern ivaretas

Undersøkelsen er anonym og alle personopplysninger behandles konfidensielt. Selve undersøkelsen tar cirka fem minutter å besvare, og alle som deltar er med i trekningen av et nettbrett til en verdi av opptil 5000 kroner.

Har du spørsmål om innbyggerundersøkelsen?

Kontaktperson for Trondheim kommune Ola Skorstad: helseplattformen.helseogvelferd@trondheim.kommune.no

Kontaktperson i Helse Midt-Norge Astrid Bjørgum:

HMN.Postmottak@helse-midt.no