logo Helse Midt-Norge

To helseforetak i Trøndelag

Trøndelag vil fortsatt ha to helseforetak. Styret for Helse Midt-Norge RHF ber i stedet om økt faglig samhandling, konkretisering av samarbeidstiltak og en vurdering av andre relevante fellesfunksjoner gjennom utviklingsplanene som er under arbeid. Konkret vurderes det felles tjenester innen lønn og regnskap for hele regionen.

Publisert 25.11.2021
illustrasjon av tannhjul

Konklusjonen er i tråd med anbefalingene fra flertallet i utredningsarbeidet og høringsinnspillene som ble presentert forsommeren 2021. For å kunne ta en beslutning om å etablere administrative fellesfunksjoner vil det bli lagt fram egen sak som viser hvordan tjenestene bør organiseres, hvilke gevinster som kan tas ut og hvordan foretakene skal sikres effektive og tilgjengelige støttetjenester.​