logo

Uendret antall intensivplasser

Medieomtale har skapt uklarhet om antall intensivplasser i sykehusene i Helse Midt-Norge. Antall intensivplasser er 38 ved ordinær drift og har vært uendret siste året. 

Publisert 29.03.2021
Sist oppdatert 30.04.2023
Ikon

Da Helse Midt-Norge skulle rapportere på antall intensivplasser og muligheten for å øke kapasiteten ifjor, ble det i en tidlig fase ved noen sykehus tatt med annen tilgjengelig sengekapasitet med pustehjelp i tallene. Det har beklageligvis skapt uklarhet. Det offisielle tallet som har vært rapportert for Helse Midt-Norge har hele tiden vært 38 intensivplasser i en normalsituasjon.

I forbindelse med pandemien er det lagt planer for å kunne øke dette til 195 plasser. For ett år siden hadde sykehusene tilgang på 98 respiratorer og det er nå kjøpt inn 46 nye. I tillegg har sykehusene en betydelig reserve gjennom 122 anestesiapparater som brukes for å gi pustehjelp.

Fordelingen av intensivplasser i en normalsituasjon er slik:

St Olavs hospital (14)

Kristiansund (2)

Molde (4)

Ålesund (6)

Volda (3)

Levanger (4)

Namsos (5)