Hopp til innhold
logo

Utlysning av midler for å styrke kvalitet, relevans og kapasitet i praksisstudier

Vi lyser ut inntil 10 millioner kroner til prosjekter som har som mål å styrke kvalitet og relevans i praksisstudier. Søknadsfrist er 1. desember 2021.

Publisert 21.09.2021
Sist oppdatert 15.10.2021
Foto fra sykehus

Hvert år lyser Helse Midt-Norge RHF ut midler til prosjekter som har som mål å styrke kvalitet og relevans i praksisstudier, slik at praksisstudenter i helse- og sosialfagutdanningene i spesialisthelsetjenestene i Midt-Norge oppnår forventet læringsutbytte og forberedes til å møte dagens- og fremtidens behov i helsetjenesten.

Det kan søkes om inntil kr. 2 million per prosjekt. Prosjektperioden er for 1-3 år med oppstart i 2022.

Midlene tildeles av Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon mellom Helse Midt-Norge, universitet og høgskoler.

Søknadene forventes å falle inn under ett eller flere satsingsområder der innovative samarbeidsprosjekter har til hensikt:

  • å utvikle praksisstudiene, vurdere alternative former for gjennomføring av praksis for å sikre styrket kapasitet og samtidig sikre kvalitet og sammenheng mellom læringsaktiviteter og læringsutbytter
  • å særlig vurdere hvordan simulering og ferdighetstrening som læringsaktivitet kan fungere både som et supplement, men også integrert i praksisstudier.
  • å sikre at kvalitet på veiledning av studenter opprettholdes når antall studenter økes
  • å utvikle gode modeller for kombinerte stillinger

Følgende personer kan søke:

  • Ansatte i helseforetak i Helse Midt-Norge.
  • Ansatte ved universiteter og høgskoler i regionen.​

Les utlysningsteksten i sin helhet her

Fant du det du lette etter?