logo Helse Midt-Norge

Vedtok regional rammeplan for helsepedagogikk

Den regionale rammeplanen skal nå innarbeides i klinisk praksis hos helseforetakene i regionen.

Publisert 25.11.2021
Foto av hender

Det har vært et møysommelig arbeid, men i vår ble Helse Midt-Norges regionale rammeplan for helsepedagogikk vedtatt av regional fagdirektørmøte.

Rammeplanen har blitt laget etter et samarbeid mellom deltakere fra de tre helseforetakene, kommuner og brukerrepresentanter i Midt-Norge. Målsettingen med samarbeidet var en revidering av eksisterende helsepedagogiske tilbud ved helseforetakene i regionen, slik at tilbudene passer både for ansatte i kommuner og helseforetak, i tillegg til brukerrepresentanter.

Her kan du lese rammeplanen i sin helhet (PDF)

Arbeidet baseres på kunnskapsbaserte faglige anbefalinger for kompetansehevende tilbud innen helsepedagogikk, relevant forskning og regionale dialogkonferanser.

Skal innarbeides i klinisk praksis

Opplæring av pasienter og pårørende er en av spesialisthelsetjenestens fire hovedoppgaver. Tanken er at planen kan brukes som en veileder for aktører i helsefeltet som ønsker å styrke helsepedagogisk kompetanse hos fagpersonell og brukerrepresentanter.

I Helse Midt-Norge har helseforetakenes kliniske avdelinger ansvar for pasient- og pårørendeopplæringen. Læring og mestring er en støttefunksjon for de kliniske avdelingene, og har også som oppgave å tilby kompetansehevende tilbud blant annet innen helsepedagogikk.

I vedtaket fra fagdirektørmøtet datert 9. april 2021 heter det at fagdirektørene anbefaler at regional rammeplan for helsepedagogikk i Midt-Norge blir innarbeidet i klinisk praksis hos helseforetakene.

Arbeidsgruppa

Arbeidsgruppa har bestått av Anne Kristin Aksaas og Siv Hege Forbord, Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner, St. Olavs hospital (koordinatorer for arbeidet), Bente Sandvik, Friskliv og mestring, Trondheim kommune, Inger Lise Brede og Ann Kathrin Hagen Røstad, Seksjon for læring og mestring, Helse Nord-Trøndelag, Toril Kvisvik, Lærings- og mestringssenteret, Samhandlingsseksjonen, Helse Møre og Romsdal, Lillian Bjerkeli Grøvdal, Folkehelse / Friskliv og mestring, Rauma kommune og Stein Conradsen, Ressurs for opplæring av pasienter og pårørende i Midt-Norge (ROPP).