logo

Dette er oppdraget for 2022

Styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Styrke forskning, innovasjon og kompetanse og forbedre kvalitet og pasientsikkerhet. Rask tilgang til helsetjenester og sammenhengende pasientforløp. Det er hovedmålene i Helse Midt-Norge RHFs oppdragsdokument for 2022.

Publisert 11.01.2022
Foto av Ingvild Kjerkol

Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokumenter til de regionale helseforetakene gis normalt ut en gang per år, like etter at beslutningen om årets statsbudsjett foreligger i Stortinget. Oppdragsdokumentene inneholder krav fra Helse- og omsorgsdepartementet om hvilke oppgaver som skal utføres i det påfølgende år, og hvilke krav som settes til de regionale helseforetakene.

Oppdragsdokumentet for 2022 ble lagt fram under foretaksmøte for de regionale helseforetakene mandag 10. januar. Foretaksprotokollen inneholder også føringer og krav til virksomheten samt klargjøring av økonomiske rammer og resultatkrav.

​Oppdragsdokument for Helse Midt-Norge RHF 2022

Foretaksprotokoll med krav og rammer for Helse Midt-Norge RHF for 2022 (NB! Foreløpig versjon)​

​Sykehustalen: ​​​Tiltakspakker til sykehusene

Det er en tradisjon at helse- og omsorgsministeren holder en tale for sykehusene med forventninger til fagfolk og ledere, og krav til styrene ved landets sykehus. I sin første sykehustale kom Ingvil Kjerkol med flere tiltak for å lette arbeidspresset for sykehusets ansatte. Et av tiltakene er en ekstra økonomisk tiltakspakke til sykehusene.

- Vi vil gjøre vårt for at sykehusene skal greie å stå gjennom pandemien i vinter. Derfor foreslår vi en ekstra økonomisk tiltakspakke på over 1,5 milliarder kroner. Dette er ekstra koronamidler som skal gå til å håndtere den ekstraordinære belastningen. Midlene skal sikre gode lokale løsninger for å holde kapasiteten oppe. Tiltakspakken bidrar dermed til å legge forholdene bedre til rette for å kunne lette på tiltakene i samfunnet, sa Kjerkol i talen.

Sykehustalen 2022 kan leses i sin helhet på helse- og omsorgsdepartementets nettsider.