logo

Grønn beredskap i Helse Midt-Norge RHF

Helse Midt-Norge RHF endrer beredskapsstatus til grønt nivå fra og med tirsdag 11. januar. Selv om antall innlagte pasienter på sykehus ikke øker så gjør smitteutvikling, testkapasitet, vaksinering, sykefravær blant ansatte og forsyningssituasjonen at det fortsatt er behov for å følge situasjonen tett. 

Publisert 11.01.2022