logo Helse Midt-Norge

Norsk Pseudomonas-utbrudd publisert i anerkjent tidsskrift

I november 2021 ble det påvist smitte av pseudomonas ved intensivavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Tromsø, som etterhvert viste seg å være et nasjonalt utbrudd. Ansatte ved Regionalt kompetansesenter for smittevern (RKS) i Helse Midt-Norge er medforfattere på en nylig publisert artikkel om utbruddet i det anerkjente europeiske tidsskriftet Eurosurveillance.

Publisert 13.05.2022
 Nicola Kols til venstre og Siv Anita Kvaal til høyre

Nicola Kols til venstre og Siv Anita Kvaal til høyre.

Publikasjonen dekker perioden fra 15. oktober 2021 til 25. april 2022, og beskriver arbeidet med å avdekke smittekilden, kartlegge omfanget og stanse utbruddet. Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) er Pseudomonas aeruginosa en vanlig bakterie som trives i vann og fuktige omgivelser. Den er sjelden farlig for friske, men kan gi alvorlig infeksjon hos intensivpasienter og pasienter med svekket immunforsvar. Ved helgenomsekvensering etter utbruddet i Helse Nord ble det funnet at P. aeruginosa-utbruddsstammen har en ikke tidligere publisert sekvenstype, ST3875. Det ble påvist tilfeller i alle fire helseregioner – pr. 25. april var omfanget nasjonalt 339 tilfeller fordelt på 38 sykehus. Median alder på pasientene var 70 år. Retrospektivt er det funnet at første tilfelle i Helse Midt-Norge var i november 2021.

Intens jakt på smittekilden

Utbruddet ble nasjonalt koordinert av FHI, med representanter fra de fire helseregionene. Fra Helse Midt-Norge deltok både Regionalt kompetansesenter for smittevern (RKS) og Avdeling for medisinsk mikrobiologi v/St. Olavs i arbeidet. RKS har koordinert en regional utbruddsgruppe, der nasjonal utbruddsstrategi og –håndtering er implementert i samarbeid med de lokale helseforetakene. Etter en intens nasjonal jakt på smittekilden, omfattende screening og utallige produkttester, fant personell på Oslo Universitetssykehus (OUS) i starten av mars utbruddsstammen i prefuktede vaskekluter som brukes i pasientbehandling, Oasis BedBath fra Vernacare. Klutene ble trukket fra markedet i uke 11 og er samlet inn fra samtlige sykehusavdelinger og destruert. Flere andre produkter i samme serie kan være smittekilder, bl.a. dusjhetter. Mattilsynet er tilsynsmyndighet for slike produkter, og må vurdere videre bruk av slike produkter i helsetjenesten i Norge.

​Lærerikt arbeid

​HMN sine medforfattere til publikasjonen er Anette Skjærvik, spesialbioingeniør ved avdeling for medisinsk mikrobiologi, St. Olavs, og regional smittevernrådgiver Siv Anita Kvaal og lege Nicola Kols, begge RKS. I tillegg har regional smittevernrådgiver ved RKS Randi​ Solheim vært sentral i det regionale arbeidet. De har et hektisk halvår bak seg:

- Å delta i oppklaring av et omfattende nasjonalt utbrudd har vært lærerikt. Et stort tiltaksapparat måtte settes opp, ikke bare nasjonalt men også regionalt. Tiltakene har vært omfattende og vi er takknemlige overfor helsepersonell og laboratoriene for implementering av screening og overvåking.

De ansatte ved RKS benytter også anledningen til å takke deltakerne i regional utbruddsgruppe for samarbeid i lengre tid.

Pågående utbrudd

Utbruddet pågår fortsatt. FHI har registrert 359 tilfeller fordelt over 39 sykehus, 29 dødsfall vurderes til å ha tilknytting til utbruddet. 48 tilfeller er påvist i spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge, ytterlige seks tilfeller i kommunehelsetjenesten har spesialisthelsetjenesten som smittested.

Pasienter som får en alvorlig infeksjon mens de er innlagt på sykehus kan ha rett på pasientskadeerstatning. Mer informasjon finnes hos Norsk pasientskadeerstatning (NPE): www.npe.no.

Pasienter og pårørende som har spørsmål, bes ta kontakt med personal på aktuelt sykehus.