logo Helse Midt-Norge

Ny utlysning av Clinical Academic Groups (CAG) i Midt-Norge

For fjerde år på rad lyser Samarbeidsorganet ut Clinical Academic Groups – CAG i Midt-Norge. Informasjon og søknadsskjema er nå tilgjengelig på nettsidene: helse-midt.no/cag.

Publisert 03.05.2022
Sist oppdatert 06.05.2022
Foto
- Vi håper på enda flere gode søknader fra samarbeidende helseforetak og universitets- og høyskolemiljø i Midt-Norge, sier fagdirektør i Helse Midt-Norge og CAG-ansvarlig Björn Gustafsson.

- Etter to år med pandemi er det viktig å få fart på utviklingen av forskning, nyskaping og opplæring igjen, sier han.

Utlysingen er identisk med fjorårets, men Gustafsson gjør oppmerksom på en liten, men vesentlig endring med hensyn til søknadsfristen.

- I år er søknadsfristen flyttet én uke fram, til 25. august. Det har vi gjort for å få tidsplanen til å passe for våre eksterne evaluatorer. Vi har vært så heldige at vi har beholdt den samme ekspertkomiteen siden 2019. De kjenner derfor både fagmiljøene, infrastrukturen og målet med utlysningen godt. Det gjør at vi får en solid evaluering og at kvaliteten på søknadene kan måles opp mot hverandre år for år. Vi vet også at søkerne som får møte komiteen til intervju, setter pris på dialogen og rådene de får med seg.


Administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF Stig A. Slørdahl, er svært begeistret for innretningen på CAG-utlysningen.

- CAG som virkemiddel styrker samarbeidet mellom helsetjenesten og universitets- og høyskolesektoren i regionen. Samtidig adresserer det relevante utfordringer for helsetjenesten og bidrar på sikt til bedre kvalitet, samhandling, kompetanseutvikling og ressursutnyttelse. Det er midt i kjernen av Samarbeidsorganets oppdrag, sier Slørdahl.

I fjor innførte Samarbeidsorganet krav om dokumentert egeninnsats i form av ett treårig phd-stipend fra det universitetet eller høyskolen hvor søknaden utgår fra. Dette ligger fortsatt inne som krav i årets utlysning.

- Nå må miljøene kjenne sin besøkelsestid og meisle ut søknader av høy kvalitet, med deltakere fra hele regionen og faglig forankring både i sykehusene og ved universitetene og høyskolene, avslutter CAG-ansvarlig Björn Gustafsson.

Les mer om CAG-utlysningen på Helse Midt-Norges nettsider

Søknadsfristen er 25. august.​