logo

Nye styrer for helseforetakene

Helseforetakene i Midt-Norge har fått nye styrer for perioden 2022-2024. Oppnevningen fant sted i foretaksmøter torsdag 17. mars. Her finner du en oversikt.

Publisert 17.03.2022
En gruppe mennesker som går

​Styret for St. Olavs hospital HF 2022-2024:

Ola Strand, styreleder (ny)

Anne Borg, nestleder (ny, styremedlem siden 2020)

Jon Sverre Aasen, styremedlem (ny)

Hege Gjessing, styremedlem (ny)

Nils Kvernmo, styremedlem (gjenvalg, styremedlem siden 2021)

Vivi Bakkeheim, styremedlem (ansattrepresentant, ikke på valg nå)

Gro Lillebø, styremedlem (ansattrepresentant, ikke på valg nå)

John Olav Berdahl, styremedlem (ansattrepresentant, ikke på valg nå)

 

Styret for Helse Møre og Romsdal 2022-2024:

Ingve Theodorsen, styreleder (gjenvalg, styremedlem siden 2018)

Gerd Marit Langøy, nestleder (ny, styremedlem siden 2019)

Toril Forbord, styremedlem (gjenvalg, styremedlem siden 2018)

Bjarne Storset, styremedlem (gjenvalg, styremedlem siden 2018)

Torill Ytreberg, styremedlem (ny)

Anette Lekve, styremedlem (ansattrepresentant ikke på valg nå)

Sigurd Torvik Heian, styremedlem (ansattrepresentant, ikke på valg nå)

Hilde Furnes Johannessen, styremedlem (ansattrepresentant, ikke på valg nå)

 

Styret for Helse Nord-Trøndelag HF 2022-2024:

Gerd Janne Kristoffersen, styreleder (ny, styremedlem siden 2020)

Gunnar Lien, nestleder (ny, styremedlem siden 2020)

Ellinor Jåma, styremedlem (ny)

Torstein Baade Rø, styremedlem (ny)

Nils Kvernmo, styremedlem (gjenvalg, styremedlem siden 2018)

Bernt Melby, styremedlem (ansattrepresentant, ikke på valg nå)

Annbjørg Støa, styremedlem (ansattrepresentant, ikke på valg nå)

Hege Trana, styremedlem (ansattrepresentant, ikke på valg nå)

Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF 2022-2024:

Roar Lervik, styreleder (gjenvalg, styremedlem siden 2014)

Monica Rolfsen, nestleder (gjenvalg, styremedlem siden 2018)

Åge Austheim, styremedlem (gjenvalg, styremedlem siden 2018)

Olav Spigset, styremedlem (ny)

Gunn Fredriksen, styremedlem (gjenvalg, styremedlem siden 2016)

Ingebjørg Sandøy Rødahl, styremedlem (ansattrepresentant, ikke på valg nå)

Kristin Eide, styremedlem (ansattrepresentant, ikke på valg nå)


Styret for Hemit HF 2022-2024:

Nils Kvernmo, styreleder

Anne-Marie Barane, nestleder

Grethe Aasved, styremedlem

Øyvind Bakke, styremedlem

Annamaria Forsmark, styremedlem (ny)

Grete Enge Garshol, styremedlem (ansattrepresentant)

Styret i Hemit HF ble oppnevnt ved stiftelsen av helseforetaket høsten 2021. Oppnevning av ansattrepresentant er midlertidig fram til valg i foretaket er gjennomført.