logo Helse Midt-Norge

Økt bruk av ambulansetjenester

I 2021 økte antall ambulanseoppdrag med 13,8 prosent. Etter en nedgang i antall oppdrag i 2020, ble det registrert en økning i oppdragsmengden på 99.958 oppdrag i 2021. Det kommer frem av årsrapporten til Ambulansetjenesten i Midt-Norge Fellesfunksjonen for 2021.

Publisert 06.05.2022
Sist oppdatert 09.05.2022
«For en tjeneste som er svært avhengig av samarbeid og utvikling av
konsensus og synergier over et stort spekter av saker, har pandemiåret 2021 vært krevende.» Det skriver Ambulansetjenesten i Midt-Norge Fellesfunksjonen i sin årsrapport for 2021.

Faksimile årsrapport ambulansetjenesten

Faksimile årsrapport ambulansetjenesten

​​​
 

Rekordstor oppdragsmengde

Da pandemien inntraff i 2020 registrerte ambulansetjenesten en nedgang i antall oppdrag, som står i stor kontrast til den rekordstore oppdragsmengden på 99.958 oppdrag registrert i 2021. Det man ser er en økt bruk av ambulansetjenester blant den yngre delen av befolkningen. Her er de største symptomgruppene for barn, spesielt gjennom 2021, var brystsmerter, pustebesvær og dyspnè. 70 % av alle hendelser i denne aldersgruppen kan tilskrives barn fra 0 til og med 5 år ambulansetjenesten.
Man ser også økt antall hendelser blant unge voksne som trenger bistand av ambulansetjenesten hvorav den største gruppen er psykisk sykdom, forgiftning/intoksikasjon, magesmerter og brystsmerter.

Antall oppdrag med smitte, såkalte «smitteoppdrag», doblet seg i 2021 fra 6,9 prosent i 2020 til 12,7 prosent i 2021. I tillegg viser rapporten at Syketransport har 12,8 prosent økning i oppdragsmengde. Dette bidrar til nedgang i vanlige oppdrag for den ordinære ambulansetjenesten, og er en ønsket utvikling. St. Olavs hospital har flere akuttoppdrag og færre vanlige oppdrag sammenlignet med Helse Møre og Romsdal og Helse Nord-Trøndelag. 


​Hjertestans og gjenoppliving

Ambulansepersonellet i Midt-Norge startet gjenoppliving på 390 pasienter i 2021, 11 flere enn i 2020. Dette kommer i tillegg til de 25 som er blitt behandlet med hjertestarter før ambulansens ankomst. Tidlig hjerte-lungeredning (HLR) og tidlig behandling med hjertestarter (defibrillering/sjokk) er vesentlig for overlevelse etter hjertestans. Fra høsten 2017 får mer enn 8 av 10 hjertestanspasienter hjertelungeredning(HLR) før ambulansen kommer frem (kilde: Norsk hjertestansregister). I 2020 varSt. Olavs hospital på topp i Norge med 93 %, mens Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal lå under landsgjennomsnittet med hhv. 83 og 82 %.​

​De siste årene har det skjedd endringer i behovet for ambulanse, og etterspørselen er økende. I 2021 endte antall ambulanseoppdrag på nær 100.000 i Midt-Norge. Flere ambulansestasjoner har opplevd en økning på 20% i oppdragsmengden fra foregående år. Analyser utført av regionalt senter for helseutvikling (RSHU) peker mot en økning av oppdragsmengden frem mot 2035, men at 2021 kan ha vært et avvikende år.

​Her kan du lese hele årsrapporten: