logo

Stor økning i henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner

Les årsrapport for Regional vurderingsenhet og Regional koordinerende enhet her.

Publisert 11.03.2022
Foto av folk i et rom.

Årsrapporten omhandler aktivitet i de to regionale funksjonene Regional vurderingsenhet for rehabilitering Midt (RVE) og Regional koordinerende enhet Midt (RKE).

Funksjonene er lagt til Helse Nord-Trøndelag og organisert i henholdsvis Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering og samhandlingsseksjonen i direktørens stab.

I praksis er det et tett samarbeid mellom disse to funksjonene. RVE og RKE jobber i henhold til mandat fra Helse Midt-Norge RHF. Både RVE og RKE deltar i interregionalt samarbeid gjennom nasjonale nettverk for mest mulig likeverdige tjenester.

En av konklusjonene i rapporten er at det har vært en stor økning i henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner i 2021. Det er også en påfallende økning i antall personer som ringte info-telefonen om rehabilitering samme år.

Her kan du lese årsrapporten i sin helhet (PDF).

Rapporten henviser til årsrapporten fra nasjonalt nettverk av regionale koordinerende enheter. Den kan du lese eller laste ned her.